Mineralpolitiken ska trygga den nationella råvaruförsörjningen

I fråga om mineralpolitik är arbets- och näringsministeriets mål att trygga råvaruförsörjningen, ett hållbart utnyttjande av de nationella reserverna, god internationell konkurrenskraft, stödjande regional livskraft i Finland och en ansvarsfull användning av naturresurserna.

Genom mineralpolitiken främjas forskningen i och produktionen av råvaror för samhällets behov. Därigenom tryggas också hållbar hantering av naturresurserna med hänsyn till kretsloppsekonomi. Mineralpolitiken styrs av bland annat:

Finlands starka sidor som producent av mineralråvaror är:

  • god geologisk potential (berggrund och mark)
  • transparent och förutsebar lagstiftning
  • infrastrukturnätverk som täcker hela landet
  • utbildad och kunnig arbetskraft

Hållbar försörjning av råvaror från EU (Europeiska kommissionen)  

Ytterligare upplysningar:

Teo Kangaspunta - teo.kangaspunta(at)gov.fi 
Tuula Manelius - tuula.manelius(at)gov.fi