Höjning av sysselsättningsgraden bland personer över 55 år

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

Arbetsmarknaden behöver arbetstagare. Tiden i arbetslivet förlängs i början, i mitten och i slutet. På så sätt ökas sysselsättningsgraden och de offentliga finanserna stärks.  

Personer över 55 år är en viktig grupp och det är nödvändigt att gruppen deltar i arbetsmarknaden i större utsträckning. I dag är de äldre i bättre skick än tidigare och det lönar sig att satsa på att upprätthålla deras arbetsförmåga. Marins regering stärker välmående i arbetet, arbetsförmågan och kompetensen hos personer över 55 år för att de ska bli längre kvar i arbetslivet. 

De erfarna arbetstagarna har också samlat på sig en hel del kunskap som skulle kunna utnyttjas mer och mer på arbetsmarknaden. Åldern får inte utgöra ett hinder för sysselsättning. Det nya omställningsskyddet bidrar till att den uppsagda arbetstagaren snabbare blir återanställd. Reformen av lönesubventionen ger arbetsgivare stöd för att anställa arbetslösa personer över 55 år.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Sysselsättningsåtgärd Konsekvenser för sysselsättningen Ekonomiska och sociala konsekvenser
Höjning av sysselsättningsgraden bland personer över 55 år: slopande av rätten till tilläggsdagar och omställningsskyddspaket, lönesubvention för personer över 55 år, höjning av beloppet av arbetsinkomstavdraget, påskyndande av återanställning genom arbets- och näringstjänster, deltidsarbete och fortsatt arbete (ANM, SHM). 10 300

Reformerna främjar möjligheterna för personer över 55 år att fortsätta sin yrkeskarriär och uppleva gemenskap. Inkomsterna ökar och kompetens och välmående i arbetet förbättras. Ett ökat deltagande i arbetsmarknaden ökar jämlikheten och rättvisan. 

Höjning av den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa (SHM) 6 500–7 000 Reformen förlänger arbetskarriären och ökar sysselsättningen.

Konsekvenserna av sysselsättningsåtgärderna har bedömts vid det ministerium som svarar för beredningen av respektive sysselsättningsåtgärd.

Grundläggande principer för bedömningen av konsekvenser för sysselsättningen (på finska)