Registret över rymdföremål

Arbets- och näringsministeriet för ett nationellt register över rymdföremål. Registret innehåller uppgifter om föremål som är i omloppsbana runt jorden, såsom satelliter, eller rymdföremål som sänds ut längre bort i rymden, exempelvis till månen eller andra himlakroppar. Bärraketer eller andra föremål som återvänder till atmosfären utan att gå in i en omloppsbana behöver inte registreras. Även rymdföremål som inte fungerar ska anmälas till registret. 

Verksamhetsutövaren ska anmäla följande uppgifter till registret:

  1. Verksamhetsutövarens namn.
  2. Utsändande stat eller stater. I typiska fall har ett rymdföremål minst en annan utsändande stat utöver Finland, eftersom finska verksamhetsutövares rymdföremål i avsaknad av nationella uppsändningssystem sänds upp från något annat land.
  3. Beteckning eller registernummer på rymdföremålet. Arbets- och näringsministeriet ger varje rymdföremål en egen nationell registerbeteckning eller ett eget registernummer. Dessutom kan rymdföremålet ha tilldelats en beteckning av någon annan, såsom Internationella vetenskapsrådets COSPAR (Committee on Space Research), och även den beteckningen förs in i registret.
  4. Rymdföremålets allmänna syfte. För att fastställa rymdföremålets syfte kan man använda standardklassificeringar, såsom fjärranalys, telekommunikation eller navigering.
  5. Tidpunkt och plats för utsändande samt uppsändningsanläggning
  6. Parametrarna för rymdföremålets rörelsebana, som omfattar
  • omloppstid,
  • banplantes lutning,
  • apoteum, och
  • perigeum.

De uppgifterna i registret ska anmälas till arbets- och näringsministeriet inom en månad från uppsändningen. Anmälan ska göras på FN:s blankett.

Ändringar i de uppgifter som införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till arbets- och näringsministeriet.

De nämnda uppgifterna införs också i det offentliga registret över rymdföremål, som förs av FN.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi  
Simo Lehtinen - simo.lehtinen(at)gov.fi