Inkomstgräns för uppehållstillstånd för arbetstagare

Regeringens mål är att främja arbetsrelaterad invandring så att Finland får arbetskraft som motsvarar landets behov. Samtidigt måste man se till att invandringen är smidig och ansvarsfull. 

Uppehållstillstånd för arbetstagare får en inkomstgräns på 1 600 euro. Målet är att säkerställa att det går att klara sig på den lön man får. Dessutom bidrar inkomstgränsen till att öka mängden heltidsarbete i Finland.

Regeringens proposition var på remiss 20.12.2023–31.1.2024.

Mer information om regeringens åtgärder när det gäller arbetsrelaterad invandring.