Företagsfinansiering

Arbets - och näringsministeriet uppmuntrar företagen att förnya sig och eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet. ANM ansvarar för att den inhemska statliga företagsfinansieringen och exportfinansieringen fungerar så bra som möjligt med beaktande av företagens finansieringsbehov i olika utvecklingsskeden och de nationella och internationella bestämmelser som reglerar företagsfinansieringen.