Hoppa till innehåll

Företagsfinansiering

Den offentliga företagsfinansieringen har till uppgift att korrigera marknadsbrister och dela risken med privata finansiärer. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att den inhemska statliga företagsfinansieringen och exportfinansieringen fungerar så bra som möjligt med beaktande av företagens finansieringsbehov i olika utvecklingsskeden och de nationella och internationella bestämmelser som reglerar företagsfinansieringen.

De företagsstöd som administreras av arbets- och näringsministeriet riktas till starkt tillväxtorienterade företag för utvecklande av företagsverksamheten och stärkande av innovationsverksamheten samt främjande av små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.