Behandlingen av ansökan om principbeslut för Fennovoima

Fennovoma Ab lämnade in en ansökan om principbeslut om byggande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Strömfors eller Simo till statsrådet i januari 2009. Statsrådet fattade ett principbeslut i maj 2010 om ansökan som fastställdes av riksdagen i juli 2010.

Fennovoima Ab inlämnade i mars 2014 en ansökan om komplettering av principbeslutet från 2010. Statsrådet fattade ett principbeslut i september 2014.

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi