Behandlingen av ansökan om principbeslut för Fennovoima

Fennovoma Ab lämnade in en ansökan om principbeslut om byggande av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Strömfors eller Simo till statsrådet den 14 januari 2009. Statsrådet fattade ett principbeslut 6.5.2010. Riksdagen bekräftade principbeslutet 1.7.2010.

Fennovoima Ab lämnade den 4 mars 2014 in en ansökan om komplettering av statsrådets principbeslut av den 6 maj 2010. Statsrådet fattade ett principbeslut 18.9.2014.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi