Finansierade projekt som fått stöd för energiinvesteringar (RRF)

Totalt 483,2 miljoner euro har reserverats för energiinvesteringsstöd enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens. Finansieringsandelarna per projekttyp är följande:

  1. Investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1): 154,35 miljoner euro 
  2. Investeringar i ny energiteknik (P1C1I2): 154,35 miljoner euro 
  3. Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1): 127 miljoner euro 
  4. Direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2): 47,5 miljoner euro

De första stödbesluten inom ramen för Finlands plan för återhämtning och resiliens fattades av arbets- och näringsministeriet i oktober 2022. Stöd beviljades då för sex olika projekt till ett belopp av 99 827 863 euro. En andra stödomgång beviljades i december, då 16 projekt fick investeringsstöd på totalt 119 196 068 euro. I februari 2023 beviljade ministeriet sammanlagt 14 projekt investeringsstöd på totalt 108 730 715 euro. Mellan november och december 2023 beviljade ministeriet stöd till 20 projekt till ett sammanlagt belopp av 50 220 326 euro.

Projekt som fått RRF-stöd för energiinvesteringar 
1. Investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1)
Företag Projekt Stöd (€) Projekttyp
Fingrid Oyj Hepokorven 400/110 kV sähköasema 13 720 370 Energiinfrastruktur
Fingrid Oyj Synkronikompensointi 8 000 000 Energiinfrastruktur
Fingrid Oyj Rinnakkaiskompensointi 3 200 000 Energiinfrastruktur
Tampereen Sähkölaitos Oy  Voimalaitoksen lämmön talteenotto lämpöpumpuilla 5 062 404 Spillvärme
Helen Oy Eiranrannan lämpöpumppulaitos 14 538 750 Spillvärme
Loiste Lämpö Oy Kajaanin lämmöntuotannon uudistaminen 5 356 780 Spillvärme
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Limingan vihreä siirtymä 2 266 455 Spillvärme
Gasgrid Finland Oy Vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohanke 9 541 250 Energiinfrastruktur
Imatran Lämpö Oy Rajapatsas-Virasoja siirtolinja sekä lämpöakku hukkalämpöjen talteenottohankkeeseen 3 027 875 Spillvärme
Fortum Power and Heat Oy Espoon Hepokorven lämmöntalteenotto­projekti vaihe 2 9 557 221 Spillvärme
Fortum Power and Heat Oy Kirkkonummen Kolabackenin lämmöntalteenottopro-jekti vaihe 2 9 804 174 Spillvärme
Oy Alholmens Kraft Ab Jätevesien hukkalämpöjen lämmöntalteenotto lämpöpumppu­laitoksella 2 102 250 Spillvärme
Savon Voima Joensuu Oy LP-laitoksen ja KL-akun lisääminen voimalaitos­integraattiin 4 002 750 Spillvärme
Helen Oy Ilma-vesilämpöpumppu­laitokset kaukolämmön tuotantoa varten 2 580 000 Spillvärme
Porvoon Energia Oy Kilpilahden elektrolyyserin lämmöntalteenotto 5 378 545 Spillvärme
Neste Oyj Kilpilahden elektrolyyserin lämmöntalteenotto 1 958 250 Spillvärme
Vantaan Energia Oy KWH FREEZE lämpöpumppulaitos 1 605 015
Spillvärme
Kotkan Energia Oy Hukkalämmön talteenotto tehdasintegraatin jätevesistä 1 783 678 Spillvärme
Porvoon Energia Oy Polttoon perustumattoman kaukolämmön hyödyntäminen Porvoossa 2 074 200 Spillvärme
Seinäjoen Energia Oy Jätevedenpuhdistamon hukkalämmön hyödyntäminen ja energiainfranstruktuurin uudistaminen 1 802 967 Spillvärme
Oulun Energia Oy Lämpöpumppuihin perustuva monienergialaitos 1 410 000 Spillvärme
Loimua Oy Hukkalämmön talteenotto SSAB:n terästuotetehtaalla Hämeenlinnassa 2 916 875 Spillvärme
Alva Yhtiöt Oy Lämpöpumppulaitos 5 845 360 Spillvärme
Loimua Oy Lämpöpumppulaitos 1 740 000 Spillvärme
2. Investeringar i ny energiteknik (P1C1I2)
Företag Projekt Stöd (€) Projekttyp
Ilmatar Energy Oy Ilmatar Alajärvi - Älykäs uusiutuvan energian puisto 19 560 000 Solenergi
Exilion Tuulihankkeet Ky Exilion Tuulihankkeet Maa-asenteinen aurinkosähkö­­järjestelmä 8 909 973 Solenergi
EPV Aurinkovoima Oy Kohti teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa piloteilla yhdistettynä uuteen akkuteknologiaan 12 000 000 Solenergi
CPC Lakarin Aurinkovoima Oy Lakarin aurinkovoimalaitos 3 534 200 Solenergi
IBV Lappi Oy Lapin aurinkovoimahanke 10 285 507 Solenergi
Callio-Hitura Solarpark Oy Hituran ja Pyhäjärven kaivosalueiden aurinkovoimalat 12 100 950 Solenergi
Suomen Lantakaasu Oy Nesteytetyn biokaasun hybridituotantomallin demonstraatio 19 150 731 Biogas
Suomen Hyötytuuli Oy Tahkoluodon merituulivoiman demonstraatiohanke 30 000 000 Havsbaserad vindkraft
Elisa Oyj Korkeasti hajautettu energian tallennusjärjestelmä 3 900 000 Energilagring
Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy NOEttA MEO - Hiilivapaa monienergiaoptimoitu ICT-campus 12 034 000 Energiprestanda
Helen Oy Teollisen mittakaavan aurinkopuisto 1 582 356 Solenergi
Utajärven Solarpark Oy Utajärven turvesoiden hyödyntäminen aurinkoenergia­tuotantoon ja sen varastointiin 13 271 189 Solenergi
Lempäälän Lämpö Oy Lämpöomavarainen hiilineutraali Lempäälä 2025 1 576 100 Värmeproduktion
Raahen Monivoima Oy Multi-E-hanke 5 751 550 Väte
3. Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1)
Företag Projekt Stöd (€) Projekttyp
Vantaan Energia Oy Fossiiliton Vantaa 2026 Power-to-gas 30 222 500 RFNBO
St1 Oy Power-to-Methanol 35 405 900 RFNBO
4. Direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2)
Företag Projekt Stöd (€) Projekttyp
Fiskars Finland Oy Ab Suomen vihreä lasiteollisuus 2 871 000 Elektrifiering
Mäkelä Alu Oy Tuotannon sähköistäminen ja CO2-päästöjen vähentäminen 2 858 490 Elektrifiering
Tervakoski Oy Energiatuotannon sähköistäminen 2 561 400 Elektrifiering
Adven Oy Aurinkovoiman ja sähkön hyödyntäminen teollisuuden vähähiilistämisessä 963 764 Elektrifiering
Adven Oy Teollisuuden haihdutusprosessin suora sähköistäminen THSS 3 617 757 Elektrifiering
Knauf Oy Energiatehokas kuivuri 2 837 000 Elektrifiering
Purso Oy Tuotannon sähköistäminen ja CO2 päästöjen vähentäminen 3 086 100 Elektrifiering
Fazer Makeiset Oy FCLPR lämmitysjärjestelmän sähköistäminen 1 725 500 Elektrifiering
Fazer Makeiset Oy FC2030 energiajärjestelmä 2 001 000 Elektrifiering
Ovako Imatra Oy Nuorrutuslaitoksen päästöuunien sähköistäminen 1 817 430 Elektrifiering
Metsä Board Oyj Fossiilivapaa päällystyksen kuivaus ja arkkipakkaus 6 939 600 Elektrifiering
Saint Gobain Finland Oy Kalsinoinnin sähköistäminen 2 100 000 Elektrifiering
Valmet Technologies Oy Energiatehokkuuden lisääminen hukkalämmön avulla 1 625 000 Elektrifiering
Adven Oy Energiatuotannon sähköistäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 1 857 878 Elektrifiering
Adven Oy Teollisuuden prosessien sähköistäminen ja vähähiilistäminen 1 006 303 Elektrifiering
Atria Oyj Nurmon tehtaan lämmöntuotannon sähköistäminen 1 546 625 Elektrifiering
Totalt   377 974 972  

Närmare uppgifter om de projekt som fått stöd för energiinvesteringar (bilaga endast på finska)

Dessutom har Business Finland beviljat 61,3 miljoner euro till två projekt som främjar koldioxidsnål vätgas och 4,9 miljoner euro till fem projekt som främjar elektrifiering och koldioxidsnåla industriprocesser.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815