Bättre arbetsfred på arbetsmarknaden

Att förbättra arbetsfreden är en av regeringens arbetsmarknadsreformer. Finland ska vara ett tillförlitligt och leveranssäkert land för investeringar.

En trepartsarbetsgrupp behandlade frågan om arbetsfred mellan den 3 juli och den 15 oktober 2023. Arbetsgruppen skulle utarbeta sitt betänkande i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen var inte enhällig i sitt arbete.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett remissförfarande om betänkandet. Remissen börjar den 23 oktober och pågår fram till den 4 december 2023. Tjänstemannaberedningen fortsätter efter remissbehandlingen. Målet är att regeringen ska överlämna en proposition om arbetsfred till riksdagen den 1 februari 2024.

Hur framskrider beredningen? (Plan) Beslut om tillsättande av arbetsgruppen 3.7.2023. Remissen 23.10.-4.12.2023. Fortsatt beredning. Regeringens proposition till riksdagen 1.2.2024. Ikraftträdande 1.7.2024.

Mer information:

Nico Steiner, regeringsråd, fö[email protected]