Bättre arbetsfred på arbetsmarknaden

Att förbättra arbetsfreden är en av regeringens arbetsmarknadsreformer. Finland ska vara ett tillförlitligt och leveranssäkert land för investeringar.

Hur har beredningen framskridit? Tillsättande av arbetsgruppen 3.7.2023. Remissförfarande 23.10–5.12.2023. Fortsatt beredning. Regeringens proposition till riksdagen 29.2.2024. Riksdagens svar vid statsrådets allmänna sammanträde 16.5.2024. Presidentföredragning 17.5.2024. Ikraftträdande 18.5.2024.

Frågor och svar om arbetsfred och konflikträtt

Att förbättra arbetsfreden är en av regeringens arbetsmarknadsreformer. Reformen trädde i kraft den 18 maj 2024.

Mer information:
Nico Steiner, regeringsråd, fö[email protected]