Avslutade projekt och program

Projekten och programmen på denna sida uppdateras inte längre, men du hittar information om tidigare skeden samt material. Du kan också söka information om ministeriets andra tidigare projekt.

 • Marins regerings sysselsättningsåtgärder »

  På vår webbplats finns information om Marins regerings sysselsättningsåtgärder och deras konsekvenser.

 • Framtidsredogörelse för handeln »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin anges att en framtidsredogörelse för handeln ska utarbetas för att branschen ska kunna utvecklas på ett strategiskt och långsiktigt sätt.

 • Programmet för arbetsförmåga »

  Målet med programmet för arbetsförmåga var att förbättra partiellt arbetsföras sysselsättning.

 • Finansieringsekosystem för hållbar utveckling »

  Syftet med projektet var att identifiera möjligheterna till affärsverksamhet enligt hållbar utveckling och de utmaningar som finansieringen innebär för finländska företag.

 • Regeringens strategi för företagande »

  Målet med Marins regerings strategi för företagande var att öka företagens förtroende för att det lönar sig att grunda företag i Finland och att sysselsätta, utveckla och investera i företag. Dessutom siktade strategin på att göra Finland mer attraktivt för utländska arbetstagare.

 • Programmet Artificiell intelligens 4.0 »

  Programmet artificiell intelligens 4.0 fokuserade särskilt på utveckling och ibruktagande av artificiell intelligens och annan digital teknik i företag. Syftet med programmet var att stärka digitaliseringen och den ekonomiska tillväxten.