Avslutade projekt och program

Projekten och programmen på denna sida uppdateras inte längre, men du hittar information om tidigare skeden samt material. Du kan också söka information om ministeriets andra tidigare projekt.