Ministrarna

Arbetsminister Timo Harakka behandlar ärenden som hör till avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader. Dessutom behandlar ministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och integration samt ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Näringsminister Katri Kulmuni behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Statsminister Antti Rinne's regering