Ministrarna

Arbetsminister Tuula Haatainen behandlar ärenden som hör till avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader. Dessutom behandlar ministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och integration samt ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Näringsminister Mika Lintilä handlägger de ärenden som hör till avdelningen för innovationer och företagsfinansieringen , energiavdelningen och en del av ärenden som hör till avdelningen för regioner och tillväxttjänster.

Statsminister Sanna Marin's regering