Ministrarna

Näringsminister Mika Lintilä ansvarar för arbets- och näringsministeriets allmänna ledning. Näringsministern handlägger de ärenden som hör till avdelningen för regioner och tillväxttjänster och innovationer och företagsfinansiering, koncernstyrningsenheten, personal- och förvaltningsenheten och kommunikationsenheten.

Arbetsminister Jari Lindström handlägger de ärenden som hör till  avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader och regioner och tillväxttjänster.

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen handlägger de ärenden som hör till energiavdelningen.

Statsminister Juha Sipiläs regering