Hoppa till innehåll

Ansvarsområden

En central uppgift för arbets- och näringsministeriet är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamhet och näringsliv och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagande och innovationsverksamhet, för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för utvecklandet av regionerna. Ministeriet har även ansvaret för verkställigheten av energipolitiken och integreringen av invandrare. Utförligare information om ansvarsområdena hittar du via 

Ministeriets uppgifter och målsättningar