Ansvarsområden

 

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagande och innovationsverksamhet, för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för utvecklandet av regionerna. Ministeriet har även ansvaret för verkställigheten av energipolitiken och integreringen av invandrare. Utförligare information om ansvarsområdena hittar du via 

Ministeriets uppgifter och målsättningar