Prioriteringar

Med tanke på konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt är det viktigt att Finland är en attraktiv omvärld för nystartade och tillväxtorienterade företag, högklassig kompetens och utländska investeringar.

Genom närings- och innovationspolitiska åtgärder stöds också en kontinuerlig förnyelse av företag och diversifiering av näringsstrukturen samt finländska företags framgång på den globala marknaden. Tillsammans skapar dessa en grund för ekonomisk tillväxt, tillkomst av nya jobb och välfärd.

Utöver de spetsprojekt som statsrådet tillsatt har det valts ut centrala prioriterade områden. Genom åtgärder inom dessa områden främjas förnyelse av branscherna och uppkomst av nya spjutspetsar.

Företag uppmuntras till förnyelse med hjälp av bl.a. nya värdeskapningskällor, digitalisering och försökskultur. Förnyelsen och diversifieringen av näringslivet stöds genom att man främjar uppkomsten av internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster och ekosystem i Finland.

Finländska företags framgång på den globala marknaden stöds genom att man hjälper företagen att identifiera möjligheter till internationell affärsverksamhet, bygger upp internationella nätverk samt uppmuntrar företag att utifrån landets starka sidor producera lösningar för globala kundbehov och därigenom kanalisera mervärde till Finland.

Strategiskt betydelsefulla tillväxtbranscher är bl.a. hälsosektorerna och turismen. Ny tillväxt söks också genom möjligheterna med arktisk affärsverksamhet.

Ytterligare upplysningar:

Petra Tarjanne
petra.tarjanne(at)gov.fi