Landsbygds- och skärgårdspolitik

Landsbygdspolitiken

På rybsåkern grabben en annan son i ryggsäcken

Målet för landsbygdspolitiken är en välmående landsbygd som utnyttjar sina egna resurser. Enligt den landsbygdspolitiska visionen är en mångsidig landsbygd en nationell framgångsfaktor. Den erbjuder en plattform och lösningar för ett gott liv, innovation, företagsamhet och ett hållbart samhälle. Finland ska utvecklas ur ett helhetsperspektiv i syfte att främja initiativ på lokal nivå.

För att landsbygdens möjligheter ska kunna utnyttjas förutsätts att det på landsbygden finns livskraftiga samhällen med en välfungerande infrastruktur och service.

Sedan den 1 januari 2016 är det jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för landsbygdspolitiken. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att samordna landsbygdspolitiken med regionutvecklingen som helhet.

Ytterligare upplysningar: hanna-mari.kuhmonen(at)gov.fi
Antonia Husberg, antonia.husberg(at)gov.fi

Skärgårdspolitiken

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland. Regeringen tillsatte redan 1949 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1961 fick skärgårdsdelegationen en förordningsgrund och 1981 stiftades lagen om främjande av skärgårdens utveckling (skärgårdslagen). Det nationella skärgårdsprogrammet är ett centralt verktyg i skärgårdspolitiken.

Sedan den 1 januari 2016 är det jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för skärgårdspolitiken. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att samordna skärgårdspolitiken med regionutvecklingen som helhet.

Ytterligare upplysningar:

hanna-mari.kuhmonen(at)gov.fi och elina.auri(at)gov.fi