Landsbygds- och skärgårdspolitik

Landsbygdspolitiken

På rybsåkern grabben en annan son i ryggsäcken

Målet för landsbygdspolitiken är en välmående landsbygd som utnyttjar sina egna resurser. Landsbygdspolitisk vision:

  • landsbygden är en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället
  • landsbygden utgör en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och kreativitet
  • landsbygdens materiella, sociala, kulturella och ekologiska grund är viktig för hela Finland.

För att landsbygdens starka sidor ska kunna utnyttjas förutsätts att det på landsbygden finns livskraftiga samhällen med en välfungerande infrastruktur och service.

Sedan den 1 januari 2016 är det jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för landsbygdspolitiken. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att samordna landsbygdspolitiken med regionutvecklingen som helhet.

Ytterligare upplysningar: hanna-mari.kuhmonen(at)tem.fi
Christell Åström, specialsakkunnig vid JSM, christell.astrom(at)mmm.fi

Skärgårdspolitiken

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland. Regeringen tillsatte redan 1949 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1961 fick skärgårdsdelegationen en förordningsgrund och 1981 stiftades lagen om främjande av skärgårdens utveckling (skärgårdslagen). Ett centralt verktyg i skärgårdspolitiken har varit det skärgårdsprogram som godkänts av regeringen eller ministeriet.

Sedan den 1 januari 2016 är det jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för skärgårdspolitiken. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att samordna skärgårdspolitiken med regionutvecklingen som helhet.

Ytterligare upplysningar:

hanna-mari.kuhmonen(at)tem.fi och elina.auri(at)mmm.fi