EU:s nya ekodesignförordning ger metoder att ingripa i miljöbelastningen under allt fler produkters livscykel

19.7.2024 10.32
ANM
EU:s förordning om ekodesign (EU) 2024/1781 antogs av ministerrådet i maj. Den träder i kraft i samtliga medlemsstater den 18 juli 2024. Syftet med förordningen är att säkerställa fri rörlighet för hållbara produkter i EU. Samtidigt förbättras produkternas miljömässiga hållbarhet så att miljökonsekvenserna av de produkter som säljs i EU ska vara så små som möjligt under hela livscykeln.

Lagutkast som ska öka flexibiliteten på detaljmarknaden för el har sänts på remiss

17.7.2024 11.43
ANM
En proposition med förslag till ändringar i elmarknadslagen och lagen om ett jämförelseverktyg för elleveransavtal har sänts på remiss av arbets- och näringsministeriet. Det huvudsakliga syftet med propositionsutkastet är att genomföra konkreta åtgärder för att ett smart elsystem ska främja kundernas möjligheter till aktivt deltagande på elmarknaden och samtidigt bidra till god leveranssäkerhet för el.

Mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) behandlar bristen på arbetskraft och kompetens samt främjandet av sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning

15.7.2024 10.06
ANM
Mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) ordnas i Bryssel den 16 juli 2024. Vid mötet behandlas bland annat bristen på arbetskraft och kompetens i EU samt främjandet av sysselsättningen och den sociala delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland vid mötet.

Lagpaket om allmän konsumentsäkerhet på remiss

12.7.2024 11.26
ANM
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning som behövs för genomförandet av EU:s förordning om allmän produktsäkerhet och till lag om konsumtionstjänsters säkerhet. Genom propositionen genomförs EU:s förordning om allmän produktsäkerhet. Samtidigt omarbetas den allmänna lagstiftningen om konsumenttjänsters säkerhet. Utlåtanden kan lämnas fram till den 5 september 2024.

Isbrytarinitiativet ICE är en betydande industripolitisk möjlighet för Finland

11.7.2024 17.30
ANM
En finsk isbrytare i arbete på ett fruset hav
Den 11 juli 2024 offentliggjorde Finland, Förenta staterna och Kanada ett trepartsuttalande om samarbete inom produktionen av isbrytare (ICE). Initiativet lades fram av presidenterna Alexander Stubb och Joe Biden och premiärminister Justin Trudeau.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 13 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister