Fingrid fick tillstånd att bygga en överföringsledning mellan Finland och Sverige

20.10.2021 12.51
ANM
Kuvassa sähkölinjat
Arbets- och näringsministeriet beviljade Fingrid Oyj projekttillstånd för byggande av en kraftledning på 400 kilovolt som överskrider gränsen mellan Finland och Sverige. Sammanlänkningen ökar överföringskapaciteten mellan Finland och norra Sverige från Sverige till Finland med 800 MW och från Finland till Sverige med 900 MW.

Arbetsminister Haatainen besöker det svenska bolaget Samhall som sysselsätter partiellt arbetsföra

18.10.2021 8.14
ANM
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen och understatssekreterare Elina Pylkkänen gör ett besök i Stockholm den 18 oktober 2021. I programmet ingår bland annat ett möte med Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och ett besök i Samhall-bolaget. Finland har haft Samhall som modell när det planerat ett nytt statsbolag som ska förbättra sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning.

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

13.10.2021 12.24
ANM
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Minister Lintilä till Estland för att främja turism och samarbete i återhämtningen

19.10.2021 11.50
ANM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä besöker Estland tillsammans med Team Finland-företagsdelegationen. Besökets syfte är att diskutera turismens återhämtning och finländska företags möjligheter i Estland.

Minister Lintilä diskuterar med Kinas vetenskaps- och teknologiminister ländernas samarbete och möjligheterna till en grön omställning

14.10.2021 17.16
ANM
Ministeri Mika Lintilä
Temat för ministrarnas möte är erfarenheterna av och framtidsutsikterna för forsknings- och innovationssamarbetet mellan Finland och Kina. Ett särskilt önskemål är att sätta fart på gemensamma projekt inom områdena koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi samt mat och hälsa.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister