Ministeriets avdelningar och enheter


Personsökning (på finska)

Sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen leds av avdelningschef Antti Neimala.

Innovationer och företagsfinansiering

Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.

Energi

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.

Regioner och tillväxttjänster

Avdelningen leds av avdelningschef Marja-Riitta Pihlman.

Arbetskraftsinvandring och integration

Enheten leds av migrationsdirektör Sonja Hämäläinen

Övriga verksamhetsenheter

  • Styrning, direktör Mika Niemelä
  • EU och internationella frågor, direktör Mia Hurtta
  • Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör 
  • Personal- och förvaltningsenheten, personalchef Heidi Nummela