Ministeriets avdelningar och enheter

Arbets- och näringsministeriets organisation ändras vid årsskiftet. Syftet med ändringen är att stödja genomförandet av tillväxtpolitikens strategiska mål. I och med organisationsförändringen minskar antalet avdelningar vid ministeriet från fem till fyra. Organisations- och ledningsstrukturen preciseras före den 1 april 2018.

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson.
 

Sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen leds av avdelningschef Susanna Siitonen.
 

Innovationer och företagsfinansiering

Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.
 

Energi

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.
 

Regioner och tillväxttjänster

Avdelningen leds av avdelningschef Marja-Riitta Pihlman.


Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa.

Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela.