Ministeriets avdelningar och enheter


Personsökning (på finska)
 

Koncernstyrningsenheten

Chef för enheten är kanslichef Jari Gustafsson.

Sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen leds av avdelningschef Antti Neimala.

Innovationer och företagsfinansiering

Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.

Energi

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.

Regioner och tillväxttjänster

Avdelningen leds av avdelningschef Marja-Riitta Pihlman.

Övriga verksamhetsenheter

Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa.
Personal- och förvaltningsenheten,  personalchef Heidi Nummela.