Ministeriets avdelningar och enheter


Personsökning (på finska)

Sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen leds av avdelningschef Jan Hjelt
Sekreterare Saija Havukunnas

Innovationer och företagsfinansiering

Avdelningen leds av avdelningschef Juhapekka Ristola
Sekreterare Kirsi Loukiainen

Energi

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen
Sekreterare Heli Ojala

Regioner och tillväxttjänster

Avdelningen leds av avdelningschef Tiina Korhonen
Sekreterare Aurora Moilanen

Arbetskraftsinvandring och integration

Enheten leds av migrationsdirektör Sonja Hämäläinen
Sekreterare Maarit Leikas

Övriga verksamhetsenheter

  • Styrning, direktör Jukka Nummikoski
  • EU och internationella frågor, direktör Mia Hurtta
  • Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Matti Hirvola 
  • Personal- och förvaltningsenheten, personalchef Heidi Nummela
  • Interna revisionen, revisionsråd​​​​​​​ Hannu Kananen

E-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi