Ministeriets avdelningar och enheter


Personsökning (på finska)

Sysselsättning och fungerande marknader

Avdelningen leds av avdelningschef Jan Hjelt.
Sekreterare Marja Jarva

Innovationer och företagsfinansiering

Avdelningen leds av avdelningschef Ilona Lundström.
Sekreterare Ursula Kajander

Energi

Avdelningen leds av avdelningschef Riku Huttunen.
Sekreterare Heli Ojala

Regioner och tillväxttjänster

Avdelningen leds av avdelningschef Tiina Korhonen.
Sekreterare Aurora Moilanen

Arbetskraftsinvandring och integration

Enheten leds av migrationsdirektör Sonja Hämäläinen
Sekreterare Maarit Leikas

Övriga verksamhetsenheter

  • Styrning, direktör Jukka Nummikoski
  • EU och internationella frågor, direktör Mia Hurtta
  • Media- och kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Matti Hirvola 
  • Personal- och förvaltningsenheten, personalchef Heidi Nummela

E-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi