Statistisk rapport -årspublikationer

Utifrån arbetsförmedlingsstatistiken upprättar arbets- och näringsministeriet utöver sysselsättningsöversikter även årliga statistiska rapporter.