Att göra en begäran om lösning till tvistenämnden för energimarknaden

Begäran om prövning ska tydligt ange följande:

  1.  Parter i tvisten med kontaktuppgifter
  2.  Beskrivning av vad det handlar om
  3.  Krav och motiveringar listade
  4.  Förteckning över relevanta skriftliga dokument och annat material (inga länkar)

Begäran om upplösning och skriftliga dokument och annat material som anges i listan skickas via e-post till: energiamarkkinariitalautakunta(at)gov.fi 

Skriftliga dokument och annat material kan vara i pdf- eller word-filer.