Rådgivning och anvisningar om offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar upphandlande enheter och företag i frågor som hänför sig till offentlig upphandling. Avsikten med rådgivningen är att förbättra de upphandlande enheternas och företagens kompetens i upphandlingsprocessen, hjälpa dem att få information om offentlig upphandling samt främja strategiskt tänkande vid offentlig upphandling och verka för en fungerande marknad. Rådgivningen är gratis.

Rådgivning per e-post

  • Frågor om offentlig upphandling kan sändas till adressen hankinnat (at) kuntaliitto.fi
  • Rådgivningsenheten försöker svara så fort som möjligt
  • E-postuppgifterna behandlas konfidentiellt. Frågorna besvaras av rådgivningsenhetens sakkunniga

Rådgivning per telefon

Experterna vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger rådgivning också per telefon. Rådgivningen är avgiftsfri och den information som yppas i samband med rådgivningen behandlas konfidentiellt.

Kontaktuppgifterna till rådgivningsenhetens experter

Anvisning om hur man fyller i och använder det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet i den tjänst som EU-kommissionen skapat.

ESPD