Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Finland har en decentraliserad rymdförvaltning. Rymdfrågor är horisontella och överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för rymdärenden, som sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. Ministerierna svarar dock själva för utvecklingen och utnyttjandet av rymdverksamheten inom respektive förvaltningsområde.

En delegation för rymdärenden inrättades genom förordning i februari 1989. Delegationen har en central roll i den finska rymdförvaltningen. Den har svarat för utarbetandet av den nationella rymdstrategin och följer upp hur strategin genomförs i praktiken.

Delegationen deltar i beredningen av de nationella synpunkterna inför ESA:s ministermöten och rymdrelaterade EU-ärenden. Den gör också utredningar och gör framställningar om de nationella målen för rymdsektorn utför samt avger utlåtanden för utveckling av forskningen och utbildningen samt den industriella verksamheten inom rymdsektorn, för utnyttjande av rymdverksamhetens vinningar samt för utveckling av samarbetet mellan de finländska parterna i branschen.

Delegationens sammansättning 6.9.2019 - 5.9.2022:

OrdförandeIlona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande: Päivi Antikainen, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet

Medlemmar:
Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet
Tanja Suni, forskningsdirektör, miljöministeriet
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Juhani Damski, generaldirektör, Meteorologiska institutet
Kimmo Kanto, head of space, Business Finland
Susan Linko, direktör, Finlands Akademi
Veera Sylvius, verkställande direktör, Space Systems Finland Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Juha-Matti Liukkonen, direktör, Reaktor Group Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet/nationella COSPAR-kommittén

Delegationen har ett sekretariat som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi
Jenni Tapio - jenni.tapio(at)tem.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)tem.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)tem.fi