Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Rymdärenden är horisontella och överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för rymdärenden, som sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. I statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden (739/2019) föreskrivs om delegationens uppgifter och sammansättning.

Delegationen har en central roll i den finska rymdförvaltningen. Delegationen styr det praktiska genomförandet av den nationella rymdstrategin samt främjar och utvecklar verksamhetsmiljön och förutsättningarna för affärsverksamhet och forskning inom rymdsektorn och samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Delegationen främjar det internationella samarbetet och Finlands internationella genomslagskraft inom rymdsektorn genom att till exempel delta i beredningen av de nationella synpunkterna för ESA:s programval och rymdrelaterade EU-ärenden. Därtill följer och bedömer delegationen den nationella och den internationella lagstiftningen och praxisen inom rymdsektorn, gör framställningar och ger utlåtanden i syfte att rikta lagstiftningen, förvaltningspraxisen, finansieringen och det internationella samarbetet inom sektorn samt främjar synligheten av och kommunikationen kring rymdsektorn.

Delegationens sammansättning 6.9.2019 - 5.9.2022:

OrdförandeIlona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande: Päivi Antikainen, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet

Medlemmar:
Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet
Tanja Suni, forskningsdirektör, miljöministeriet
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Jussi Kaurola, generaldirektör, Meteorologiska institutet
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Susan Linko, direktör, Finlands Akademi
Matti Anttila, utvecklingsdirektör för affärsverksamhet, Huld Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Juha-Matti Liukkonen, direktör, Reaktor Group Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet/nationella COSPAR-kommittén

Delegationen har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat.

Ytterligare upplysningar:

Jenni Tapio - jenni.tapio(at)gov.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi
Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi