Budget

År 2020 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 2 866 miljoner euro, vilket är 4,3 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 35,4 miljoner euro.

Förvaltinongsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 1 696 miljoner euro.

 

         Arbets- och näringsministeriets anslag 2020 per politikområde (1 000 euro)

Arbets- och näringsministeriets anslag 2020