Budget

År 2023 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 3,9 miljard euro, vilket är 4,8 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 36,8 miljoner euro.

Förvaltinongsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 3 miljard euro.

Du kan se de exakta siffrorna genom att hålla musen över diagrammen nedan.