Anslag för 2019

År 2019 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 2501 miljoner euro, vilket är 4,5 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 33,7 miljoner euro. Förvaltningsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 2388 miljoner euro.