Budget

År 2020 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 2 863 miljoner euro, vilket är 4,3 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 34,6 miljoner euro.

Förvaltningsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 1 653 miljoner euro.

 

         Arbets- och näringsministeriets anslag 2020 per politikområde (1 000 euro)