Budget

År 2024 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 4,2 miljarder euro, vilket är 4,8 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 40,6 miljoner euro.

Förvaltinongsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt knappt 2,1 miljarder euro.

Du kan se de exakta siffrorna genom att hålla musen över diagrammen nedan.