Anslag för 2017

År 2017 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 3050 miljoner euro, vilket är 5,5 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 33,6 miljoner euro. Förvaltningsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 1439 miljoner euro.