Anslag för 2018

År 2018 uppgår anslagen för ministeriets förvaltningsområde till ca 2822 miljoner euro, vilket är 5,1 procent av statsbudgeten. Ministeriets anslag för omkostnader uppgår till 32,7 miljoner euro. Förvaltningsområdets bevillningsfullmakter uppgår till sammanlagt 1964 miljoner euro.