Statsrådet beviljade ett nytt drifttillstånd för Olkiluoto 1 och 2 i september 2018

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ansökte 2017 om ett nytt drifttillstånd för kärnkraftenheterna Olkiluoto 1 och 2. Statsrådet beviljade ett nytt drifttillstånd 2018 och det gäller till utgången av 2038. Enligt villkoren i drifttillståndet ska anläggningarnas periodiska säkerhetsuppskattning göras vart tionde år av STUK.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi

Drifttillstånd (på finska)