Drifttillstånden för Olkiluoto 1 och 2, 20.9.2018

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) lämnade den 26 januari 2017 till statsrådet en ansökan om förnyelse av drifttillstånden enligt kärnenergilagen för kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och 2. Statsrådet beslöt om drifttillståndet den 20.9.2018 och det löper ut 2038.

Behandlingen av ansökan om drifttillstånd inbegriper ett remissförfarande enligt kärnenergilagen. Med tanke på beredningen av tillståndsbeslutet begär arbets- och näringsministeriet utlåtanden av olika ministerier samt av vissa andra myndigheter och sammanslutningar.

Vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd vill man särskilt försäkra sig om att kärnkraftverket uppfyller de säkerhetskrav som uppställts för driften av den. Strålsäkerhetscentralens utlåtande har en stor betydelse för beredningen av tillståndsbeslutet. Medborgarna har en möjlighet att framföra sina åsikter om projektet skriftligen eller elektroniskt till arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi

Drifttillstånd (på finska)