Arbetsminister Arto Satonen

Samlingspartiet

Arbets- och näringsministeriet

Arbetsminister Arto Satonen är chef för arbets- och näringsministeriet.  
 
Arbetsministern har hand om avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader. Avdelningen ansvarar bland annat för sysselsättningen och arbetspolitiken, den allmänna arbetspolitiska regleringen, arbets- och nyttighetsmarknadernas funktion och de näringspolitiska frågorna i samband med den. Av-delningen ansvarar dessutom bland annat för inremarknadspolitiken, konsumentpolitiken, konkurrens-politiken och övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning samt för regleringen om of-fentlig upphandling.

Satonen ansvarar också för ärenden som gäller arbetskraftsservice vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster. 

Dessutom behandlar arbetsministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Arbetsministern behandlar också ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning vid social- och hälsovårdsministeriet.

Personporträtt

Arbetsminister Arto Satonen är inne på sin sjätte period som riksdagsledamot från Sastamala (f.d. Vammala) i Birkaland. Satonen (f. 1966, Vammala) har varit riksdagens vice talman, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp och flera riksdagsutskott. Han har varit ordförande i stora utskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och kommunikationsutskottet.

Satonen har varit ordförande för Rundradion Ab:s förvaltningsråd och fullmäktige för Birkalands sjukvårdsdistrikt. Han har också varit vice ordförande för styrelsen för Birkalands förbund. På sin hemort har Satonen varit ledamot i stadsfullmäktige sedan 1997.
Arto Satonen är studentmerkonom och magister i samhällsvetenskaper från Lapplands universitet. Han har arbetat som grillföretagare, stipendieforskare och lärare i samhällsämnen vid flera yrkeshögskolor. Han har gett ut tre böcker som behandlar välfärdssamhället samt arbets- och regionalpolitiken.

På fritiden sysslar Satonen gärna med motion, bl.a. beachvolley. I anslutning till sin hobby volleyboll har han varit ordförande för Finska Volleybollförbundet. En annan viktig hobby är schack. Han har haft framgång i snabb- och lagschack. Satonen har varit ordförande för Suomen Keskusshakkiliitto ry.

Personalia

Riksdagsledamot
Samlingspartiet
Födelsedatum och födelseort: 20.10.1966 Vammala
Hemort: Sastamala

Arbetsminister 20.6.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
satonen.fi

kokoomus.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation