Regeln om tre månaders arbetslöshet

Regeringens mål är att främja arbetsrelaterad invandring så att Finland får arbetskraft som motsvarar landets behov. Samtidigt måste man säkerställa att invandringen är smidig och ansvarsfull. Regeringen fäster i fortsättningen noggrannare uppmärksamhet vid att arbetandet i Finland fortsätter i enlighet med tillståndsvillkoren. 

Om en person som har ett arbetsbaserat uppehållstillstånd i Finland blir arbetslös och inte hittar ett nytt jobb inom tre månader, kan personen i fortsättningen bli tvungen att lämna landet. Arbetstagaren kan i fortsättningen söka ett nytt jobb i Finland, antingen hos en annan arbetsgivare inom samma bransch eller inom en annan bransch där det råder brist på arbetskraft. 

Information om hur beredningen framskrider publiceras på denna webbplats. Mer information om regeringens åtgärder när det gäller arbetsrelaterad invandring.