Civiltjänst

Det går att ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse. Fullgörande av civiltjänst ersätter beväringstjänst.

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar, som delas upp i en grundutbildningsperiod som varar 28 dagar och arbetstjänst som varar cirka 10,5 månader. Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av civiltjänstcentralen. Det finns cirka 2000 civiltjänstgöringsplatser runtom i Finland. Reservövningar förekommer inte.

Civiltjänstgörarens förmåner bestäms på samma grunder som för beväringarna. För kostnaderna för uppehälle (dagpenning, kost, inkvartering, hälsovård och arbetsresor) ansvarar under utbildningsperioden civiltjänstcentralen och under arbetsjänsten den civiltjänstgöringsplats som ordnar arbetstjänsten.

Civiltjänstcentralen ansvarar för verkställandet av civiltjänsten, anordnandet av utbildningen av civiltjänstgörare och styrningen av civiltjänstgöringsplatserna. Civiltjänstcentralen ligger i Lappträsk och är en fristående enhet vid KEHA-keskus.

Civiltjänstcentralen ger allmän rådgivning i civiltjänstärenden.

Se också

Publikationer

Civiltjänstgöringens förändrade betydelse inom den helhet som består av skyldigheten att försvara landet – Forskningsrapport baserad på inlednings- och avslutningsförfrågningar i samband med civiltjänstgöringen, 2015 (referat)