Aktörer inom turism

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för prioriteringarna inom turistpolitiken och utvecklar turismen tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. Ministeriet ansvarar också för koordineringen av stödtjänster för turism, beredningen av lagstiftningen om turism och förvaltningen av de interstatliga relationerna inom turismen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i behandlingen av internationella turistärenden i EU (på engelska), samt i andra internationella samarbetsorgan; OECD (på engelska), EU Strategy for the Baltic Sea Region (på engelska), Barents Euro-Arctic Region (på engelska), Arctic Council (på engelska) och i Nordiskt samarbete. Utvecklingen av turismen hänger nära samman med regionpolitiken, som hör till ministeriets ansvarsområde. Turismen är en viktig bransch, speciellt i regionerna i östra och norra Finland.

I syfte att utveckla turismen har ministeriet ett nära samarbete med aktörer inom andra förvaltningsområden. Bl.a. den tväradministrativa arbetsgruppen för turism (MiniMatka) har som mål att allt effektivare utbyta information om turism och tillsammans bereda sakhelheter. Arbetsgruppen sammanträder flera gånger per år och är också en verkställare av färdkartan för turism. Utöver år 2016 grundades en samarbetsgrupp i turismen med 35 medlemmar från olika branscher i turismen för att stöda turistpolitiken och utveckling av turismen genomförd in ministeriet. Samarbertsgruppens verksamhet kom till ett slut i är 2018.

Visit Finland

Visit Finland är en riksomfattande expert på turism och ansvarar för det internationella främjandet av Finlands turism. Dess huvuduppgift är att främja turismen i Finland genom marknadskommunikation och att speciellt utomlands marknadsföra den turistinriktade Finlandsbilden. Visit Finland och turistnäringen genomför tillsammans bl.a. produktkampanjer, studieresor för utländska researrangörer och medier som stöder marknadsföringen av Finlandsbilden. Visit Finland inhämtar marknadsinformation för näringen och främjar utvecklingen av produkter. Enheten är underställd Business Finland och dess verksamhet finansieras av statsbudgeten i form av understöd.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi