Marknadskontrollprogram

EU:s ackrediterings- och marknadskontrollförordning förutsätter att medlemsstaterna utarbetar ett allmänt program för marknadskontroll eller sektorsspecifika program. Programmen uppdateras regelbundet. De övriga medlemsstaterna och kommissionen ska underrättas om dessa program och uppdateringarna av dem.

Finlands marknadskontrollprogram har gjorts upp enligt en gemensam mall som kommissionen utarbetat. Programmet består av allmän del samt sektorsspecifika marknadskontrollprogram.

Ytterligare information: emilia.tiuttu(at)gov.fi