Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Petri Knaapinen ny överdirektör för NTM-centralen i Nyland

Arbets- och näringsministeriet
22.6.2016 13.29
Pressmeddelande

Agronomen Petri Knaapinen har valts till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fr.o.m. den 1 juli 2016. Regeringen utnämnde honom den 22 juni 2016.

Knaapinen har sedan 2010 varit chef för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Nyland. Han har också arbetat som forskare vid Lantbruksekonomiska forskningsanstalten 1996–2000, som överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet  2000–2006 samt vid Nylands arbets- och näringscentral som avdelningschef 2006–2008 och som ansvarsområdeschef 2009.

Överdirektören för en NTM-central ansvarar för att centralens verksamhet leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål uppnås.

Tjänsten som överdirektör vid NTM-centralen i Nyland tillsätts högst t.o.m. den 31 december 2018. Tre personer sökte tjänsten.
 
Ytterligare upplysningar:
Anu Jänkälä, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3602

Tillbaka till toppen