Hoppa till innehåll

Finlands kurs i artificiell intelligens används runt om i Europa – en stor satsning på européernas digitala färdigheter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2021 9.00
Pressmeddelande

Finland har publicerat webbkursen Elements of AI i 21 EU-länder på deras egna språk. Lanseringarna inleddes i maj 2020 i Lettland och den sista kursen publicerades i slutet av april 2021 i Spanien och Slovenien.

Under sitt EU-ordförandeskap i december 2019 beslutade Finland att investera i européernas framtidsfärdigheter och erbjuda alla medlemsländer den avgiftsfria webbkursen Elements of AI. Målet är att utbilda en procent av EU-medborgarna i grunderna i artificiell intelligens och därmed stärka det digitala ledarskapet i Europa. Kursen har genomförts av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor.

– Digitaliseringen påskyndar förändringarna i arbetslivet och ställer nya krav på arbetstagarnas kompetens, men erbjuder samtidigt lösningar för att lära sig nytt. En webbkurs om grunderna för artificiell intelligens är ett utmärkt exempel på hur vi kan stödja européernas livslånga lärande. Det finns behov av denna kurs också i framtiden, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– Det är viktigt för Finland att öka det digitala ledarskapet i Europa. Vi upplever att artificiell intelligens och annan ny teknik ökar EU:s ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Kursen Elements of AI är ett nödvändigt initiativ, och lanseringarna är en bra början på ett långvarigt arbete, säger näringsminister Mika Lintilä.

Över 240 000 personer har skrivit in sig på kursen Elements of AI inom EU

Inom hela EU har 244 902 personer skrivit in sig på kursen, vilket är 0,055 procent av befolkningen. Kursens genomförandeprocent är 15,87. Av deltagarna är 54,9 procent män och 45,1 procent kvinnor.  

– Cirka 2 procent av finländarna har genomgått kursen, och jag uppmuntrar alla européer att bekanta sig med den. Den centrala tanken för vårt universitet är att alla har rätt till vetenskap och lärande. Denna kurs är ett sätt att satsa på medborgarnas kompetens, främja kontinuerligt lärande och svara på samhällets kunskapsbehov, konstaterar rektorn för Helsingfors universitet Sari Lindblom.

Av de nya länderna är andelen inskrivna på kursen störst i Kroatien, över 21 000, dvs. cirka 0,5 procent av befolkningen, och i Lettland cirka 7 200, dvs. cirka 0,4 procent av befolkningen. Andelen personer som slutfört kursen i förhållande till dem som registrerat sig på den är däremot störst i Luxemburg, Holland och Italien, cirka 15–19 procent. Sverige och Estland befinner sig i topp i statistiken, där kursen har funnits tillgänglig redan före Finlands initiativ. Globalt sett finns det över 660 000 kursdeltagare.

– Artificiell intelligens är inte en robotrevolution, utan en vardaglig sak som inte behöver mystifieras. Kursen erbjuder ett slags ”vetenskapsinjektion” mot den hype och de vilseledande klickbeten som hänför sig till artificiell intelligens. Målet är att få medborgarna att fundera på nya tillämpningar av artificiell intelligens, så att den artificiella intelligensen kan utvecklas att svara mot människornas verkliga behov, säger den ansvariga läraren för kursen, professor Teemu Roos från Helsingfors universitet.

Lokala partner för kursen vidare i EU-länderna

Varje EU-land har en lokal universitetspartner och andra partner som gör kursen känd även efter lanseringen. I arbetet deltar också Finlands EU-beskickningar.

– Att exportera finländsk teknisk kompetens till Europa är ett av våra viktigaste mål, och utbildning är en viktig del av det. Elements of AI har lyckats nå människor i stor utsträckning oberoende av åldersgrupp, kön och utbildningsbakgrund. Vi hoppas att kursen uppmuntrar människor att även studera annan ny teknik via webben, säger Managing Director Ville Valtonen från Reaktor Education.

– Projektet stärker Finlands rykte som ett ledande land inom utbildning och digitalisering. Med hjälp av Elements of AI vill vi sörja för såväl den egna som de övriga EU-medborgarnas kompetensnivå. Vi tillhandahåller utbildning och kompetens även för andra. Projektet har också ett stort värde med tanke på Finlandsbilden, berättar chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras.

Kursen har nu offentliggjorts i Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Frankrike, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Danmark och Tjeckien. I Estland, Sverige och Tyskland var kursen redan tillgänglig innan initiativet togs under Finlands EU-ordförandeskap. Språköversättningarna för kursen har tillhandahållits av Europeiska kommissionen.

Ytterligare information:

Mika Niemelä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135, [email protected]
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171, [email protected]
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7224, [email protected]
Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet, tfn 029 535 1558, [email protected]
Ville Valtonen, Managing Director, Reaktor Education, tfn 050 323 7203, [email protected]
Teemu Roos, professor, Helsingfors universitet, tfn 044 523 1238, [email protected]
Sari Lindblom, rektor, Helsingfors universitet, tfn 029 412 2210 (sekreterare), [email protected]

Tillbaka till toppen