Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: Arbets - och näringsförvaltningens tjänster hjälper människor att snabbt få ny sysselsättning i Uleåborgsregionen

Arbets- och näringsministeriet
18.3.2019 17.50 | Publicerad på svenska 21.3.2019 kl. 16.56
Pressmeddelande

– Normala metoder vid omställningsskydd som närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån erbjuder kan tas i bruk i Uleåborg, säger arbetsminister Jari Lindström.

Stora Enso meddelade i dag den 18 mars att samarbetsförhandlingar ska inledas vid företagets pappersbruk i Uleåborg. Samarbetsförhandlingarna hotar 400 arbetsplatser. 

Arbetsminister Jari Lindström påminner om att arbets - och näringsförvaltningens tjänster kan användas i stor utsträckning. Normala åtgärder i samband med omställningsskydd kan inledas omedelbart då samarbetsförhandlingarna inleds. Arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten är väl uppdaterad om läget.

Arbets- och näringsministeriet ska dessutom utreda Europeiska globaliseringsfondens (EFG) möjligheter att ge stöd för att de som kommer att sägas upp från Stora Enso ska få ny sysselsättning. Möjligheterna att använda EFG kan utredas närmare i det skedet som det slutliga antalet uppsagda är känt.  

– Arbets- och näringsministeriet tar ytterst allvarligt på alla strukturförändringar och utnyttjar hela sin tjänsterepertoar för att underlätta situationen, säger arbetsminister Lindström. 

Bland annat på grund av det goda arbetsmarknadsläget har det inte ansetts finnas något behov av särskild öronmärkt finansiering vid plötslig strukturförändring. En aktivering av finansieringsinstrumentet kräver regeringens proposition om en tilläggsbudget till riksdagen. 

Ytterligare information

Jami Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 175
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, tfn 029 504 8065

Tillbaka till toppen