Hoppa till innehåll

Arbetet med regionstäder och städer inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2019 15.13
Pressmeddelande

I regeringsprogrammet framhävs stadspolitik och regionstäder. Arbetet inleds också genast. – För den finländska regionalpolitiken och den regionala utvecklingen är det centralt att alla olika regioner är jämlika och jämställda, säger näringsminister Katri Kulmuni.

– För den finländska regionalpolitiken och den regionala utvecklingen är det centralt att alla olika regioner är jämlika och jämställda, säger näringsminister Katri Kulmuni.

– Därför har jag också sammankallat ett regionstadsforum den 28 augusti och skickat kallelser till stadspolitiska samarbetsgruppen. Arbetet med metropolpolitik håller också på att inledas och nätverket för glesbefolkad landsbygd fortsätter sitt arbete för den inhemska landsbygden, säger minister Kulmuni.

Avsikten är att vid regionstadsforumet diskutera den regionstadsutredning som utarbetades under förra regeringsperioden samt det regionstadsprogram som beretts utifrån utredningen. Målsättningen är att fundera över hur programmet förvandlas till ett konkret samarbete mellan staten och regionstäderna.

Stadspolitiska samarbetsgruppen har till uppgift att främja stadspolitik, samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder samt utveckla partnerskap och samarbetsformer mellan städerna och staten. Den bereder också den nationella stadsstrategin. Samarbetsgruppen tillsätts i början av september och dess arbete inleds direkt efter tillsättandet.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213

Tillbaka till toppen