Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tutkimukset: Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä lisättävä

Arbets- och näringsministeriet
23.3.2016 9.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistyötä yksityisten työnvälityspalveluiden kanssa kannattaa lisätä, koska se lisää työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää töitä. Julkisen ja yksityisen työnvälityksen ei kuitenkaan tulisi kilpailla samoista asiakasryhmistä.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön 23.3.2016 julkaisemista tutkimuksesta ja arvioinnista, jotka molemmat käsittelevät julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä.  

Vahvuutena henkilökohtainen asiakaspalvelu

Yksityisen palvelun hyödyntäminen julkisessa työnvälityksessä -tutkimuksen mukaan yksityinen työnvälitys täydentää julkisia työ- ja elinkeino- eli TE-palveluita. TE-toimistot voivat ostaa yksityiseltä sektorilta tietyille kohderyhmille työnvälitystä, jolloin palvelusta maksetaan tulosten perusteella. Ne voivat myös ostaa työnvälitystä tukevia palveluita. 

Tutkimuksessa todetaan, että yksityisen työnvälityksen vahvuus on henkilökohtainen asiakaspalvelu sekä työnantajan että työnhakijan näkökulmasta. Tärkeää on, että julkinen ja yksityinen eivät tarjoa päällekkäin samoja palveluita samoille kohderyhmille.

Yksityisen työnvälityksen tulisi tutkimuksen mukaan keskittyä 3-6 kuukautta työttömänä olleisiin. Yksityisten palvelujen tulisi tukea julkista työnvälitystä erityisesti työttömyysjakson alkuvaiheessa, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnissa tai osaamiskartoituksen teossa.

Kokeilut lisäsivät työllisyyttä

Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistoissa toteutettiin vuoden 2015 aikana kaksi kokeilua yhteistyössä yksityisen työnvälityksen kanssa. Palvelun hinta määräytyi palvelun tuloksellisuuden perusteella. Uudellamaalla pyrittiin ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja Pirkanmaalla vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä.

Yksityiset palveluntuottajat julkisen työnvälityksen täydentäjänä -arvioinnin mukaan kokeilut lisäsivät työllistymisen todennäköisyyttä. Kokemukset piloteista osoittavat, että esimerkiksi nuorempien ikäluokkien sekä johtajien ja erityisasiantuntijoiden kohdalla yksityisten palveluntuottajien palvelu toimii julkista työnvälitystä tehokkaammin.

Suurten asiakasmäärien työllistämiseen yksityinen työnvälitys ei todennäköisesti vielä lähiaikoina ole ratkaisu. Kokeilujen lyhytkestoisuuden ja vähäisen asiakasmäärän johdosta kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä saaduista tuloksista ei kuitenkaan voi vetää.

Uusia pilottihankkeita käynnistynyt

Yhteistyötä yksityisen työnvälityksen ja yritysten kanssa tiivistetään parhaillaan TE-toimistojen käynnistämillä 13:lla työnvälityksen pilottihankkeella. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeet ovat osa hallituksen työvoimahallinnon uudistamisen kärkihanketta.

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa pilottien toteuttamista. Tarkoitus on, että pilottien kokemusten avulla julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun kumppanuutta kehitetään nykyistä strategisempaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Tutkimukset ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7060 (paikalla 23.-24.3.2016 ja 4.4.2016 jälkeen)

kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila, TEM, puh. 029 506 0069 (paikalla 4.4.2016 lähtien)

Tillbaka till toppen