Lätta arbeten lämpliga för unga

En ung person som är under 15 år får utföra sådant lätt arbete som inte skadar hans eller hennes hälsa, utveckling eller skolgång.

Sådana arbeten är

 • försäljning av förfriskningar, biljetter och liknande produkter vid tävlingar, på utställningar eller vid motsvarande tillställningar
 • springbudsarbete samt utdelning av tidningar och reklamer
 • uppträdanden och annat arbete vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang
 • skrivning, redigering, information och annat mediearbete
 • biträdande arbeten som utförs i handelsrörelser såsom utställning av produkter och märkning av priser, sortering och förpackning av varor samt försäljningsarbete, dock inte arbete i kassan i självbetjäningsbutiker
 • assisterande kontorsarbete
 • plantering, plockning och hjälparbeten vid trädgårds- och jordbruksarbete samt utfodring av ofarliga husdjur
 • biträdande arbeten som utförs i inkvarterings- och förplägningsrörelser såsom arbeten i anslutning till dukning samt portionerings- och försäljningsarbeten
 • mindre biträdande arbeten inom industrin vid vilka eller i närheten av vilka man inte hanterar ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • mottagning, sortering, hantering och utsändning av varor samt märknings- och räkningsarbete i lagerarbete och motsvarande
 • vid renhållnings- och städningsarbete städning av lokaler, till exempel byråer, så att man i arbetet inte får hantera ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • andra lätta arbeten som med beaktande av arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen motsvarar ovan nämnda arbeten.

Listan baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare.

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen