Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Analys: Cirka 216 000 nya jobb uppstod 2015

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2016 10.00
Pressmeddelande

År 2015 uppstod det uppskattningsvis 216 000 nya jobb, vilket är 17 000 fler än året innan. Antalet jobb som försvann översteg dock antalet nytillkomna jobb, och den totala sysselsättningen minskade med tio tusen år 2015.

Uppgifterna ovan framgår av arbets- och näringsministeriets analys av tillkomsten av nya jobb - Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2015  - som publicerades den 15 juni 2016.

Nya jobb uppstår särskilt i tillväxtorienterade företag

År 2015 uppstod nya jobb särskilt i tillväxtorienterade företag. Vid sådana företag varierade också antalet anställda mycket. På den offentliga sidan låg tyngdpunkten i rekryteringarna på ersättandet av den arbetskraft som lämnade arbetslivet.

Det var relativt sett mer sannolikt att personer utanför arbetskraften, arbetslösa eller studerande anställdes i det nya jobbet än sådana som redan hade arbete. Tre fjärdedelar av de nya jobben var på heltid.

Relativt sett flest nya jobb uppstod inom informations- och kommunikationsbranschen samt inom byggandet; ur regional synvinkel flest i Egentliga Finland och Österbotten.

Sysselsättningen har ökat mest inom hälsovårdstjänsterna, där det uppstod cirka 10 000 jobb. Inom såväl informations- och kommunikationsbranschen som administrationen och stödfunktionerna har sysselsättningen ökat med 6 000. Inom fastighetsskötseln och landskapsvården har sysselsättningen ökat med 4 000 personer. Å andra sidan har flest arbetstillfällen försvunnit inom servicen på en institution, parti- och detaljhandeln samt inom reparationen av motorfordon.

Analysen kan läsas på ANM:s webbplats på adressen: http://www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:
forskningsdirektör Heikki Räisänen, ANM, tfn 029 504 7118
specialplanerareTallamaria Maunu, ANM, tfn 029 504 7180
 
Tillbaka till toppen