Hoppa till innehåll

Blicken högt i stadspolitiken – målen och metoderna ska hållas åtskilda från utvecklingen av städerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 14.31
Pressmeddelande
Tuomiokirkko

Utvecklingen av städerna sker fortfarande i Finland i en miljö där städernas olikheter inte beaktas tillräckligt i jämförelse med andra regioner eller kommuner. Samtidigt utvecklas staden som politikområde fortfarande på ett alltför splittrat sätt, med betoning på förvaltningssektorer och metoder som är fristående från varandra, konstateras i det diskussionsunderlag som publicerades 3.9.

Sekretariatet för den stadspolitiska samarbetsgruppen, som tillsatts av arbets- och näringsministeriet, beställde ett diskussionsunderlag av forskare för att utveckla stadspolitiken och påskynda diskussionen. Syftet med dokumentet är att sparra utvecklingen av stadspolitiken och lyfta fram frågor som gäller utvecklingen av städerna. Samtidigt vill man inleda en ny, frisk diskussion om stadspolitikens riktning och ställning i Finland samt om staden som ett politiskt objekt. Diskussionsunderlaget har utarbetats av professor Mari Vaattovaara, professor Anssi Joutsiniemi, professor Markku Wilenius och universitetslektor Jenni Airaksinen.

Diskussionsunderlaget fokuserar på hörnstenarna i stadsutvecklingen: under vilka förutsättningar har stadspolitiken i ett längre perspektiv gjorts hos oss, hur den allt mer mångfacetterade stadsutvecklingen har påverkat de egenskaper som krävs av politiken och med vilka nya förordningar stadspolitiken bör utvecklas och göras.

Diskussionsunderlaget innehåller tre teser och sju steg för att utveckla stadspolitiken. Forskarna betonar att stadspolitiken är en egen politikhelhet. För att göra stadspolitiken klarare bör förhållandet mellan staten och städerna byggas upp på nytt. För att stadspolitiken ska kunna utvecklas med framgång krävs förmåga att skapa en gemensam vision för framtidens samhälle samt en ny slags arbetsfördelning mellan staten och städerna. Samtidigt bör statens och stadens roller förtydligas. För detta arbete behövs både ett nationellt perspektiv och städernas insats. För att uppnå effektiva mål ska målen och metoderna hållas åtskilda. Forskarna påminner slutligen om att man måste hålla blicken högt: människan och den underbara staden måste lyftas fram som ett tydligt mål och i centrum för arbetet.

Diskussionsunderlaget utnyttjas i den mån det är möjligt i pågående processer, såsom till exempel utvecklingen av en nationell stadsstrategi, partnerskapet mellan städerna och staten och genomförandet av regionstadsprogrammet.

Ytterligare information:
Mari Vaattovaara, professor, Helsingfors universitet, tfn 050 415 4861
Jenni Airaksinen, universitetslektor, Tammerfors universitet, tfn 050 318 2492
Anssi Joutsiniemi, professor, Aalto-universitetet, tfn 040 589 6223
Markku Wilenius, professor, Åbo universitet, [email protected]
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7071
Suvi Anttila, specialsakkunnig, miljöministeriet, p. 029 525 0208

Tillbaka till toppen