Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utnämningen av ny generaldirektör för Business Finland skjuts upp

Arbets- och näringsministeriet
14.3.2019 13.07
Pressmeddelande

Det var meningen att den nya generaldirektören för Business Finland skulle utnämnas den 14 mars vid statsrådets allmänna sammanträde på föredragning av näringsminister Mika Lintilä.

På grund av att regeringen avgått är det dock inte möjligt att utnämna generaldirektören. Det blir i stället nästa regering som får utnämna generaldirektören.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186

Tillbaka till toppen