Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Tiilikainen: Budgetanslaget på 48 miljoner euro sätter extra fart på klimatarbetet

Arbets- och näringsministeriet
31.8.2017 13.46 | Publicerad på svenska 31.8.2017 kl. 15.44
Pressmeddelande

− Genomförandet av energi- och klimatstrategin får en god start. Trafiksektorn reformeras kraftigt i riktning mot mindre utsläpp och rena energilösningar påskyndas genom investeringsstöd. Också beskattningens styrande effekt för minskning av sådan energi som generar stora utsläpp stärks, konstaterade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, när han kommenterade resultatet av regeringens nyss avslutade budgetförhandlingar om 2018 års budget.

Den nya finansieringshelheten på 48 miljoner euro, som fördelar sig mellan arbets- och näringsministeriets, kommunikationsministeriets och miljöministeriets huvudtitlar, kanaliseras huvudsakligen till minskning av utsläppen särskilt inom trafiksektorn och energiproduktionen.

Byggandet av laddningsstationer för elfordon och tankningsstationer för biogasfordon påskyndas, husbolagens laddningspunkter för elbilar främjas, bilbeståndet föryngras genom stödet för anskaffning av elfordon och omställningsstödet för bio- och flerbränslebilar. Programmet med skrotningspremier för gamla fordon förlängs.

Satsningar görs på digitaliseringen av kollektivtrafiksystem och på elektrifieringen av kollektivtrafiken, och spårtrafiken ökas.

Klimatvänligt träbyggande ökar. Regeringen vill sätta särskild fart på byggandet av trähöghus genom ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.

Företag, kommuner och medborgare uppmuntras till klimatarbete genom information och styrning.

Ett anslag på 55 miljoner euro för det kommande året reserveras för energistöd (investeringsstöd), vilket är 20 miljoner euro mer än under innevarande år. Tilläggsfullmakten kan användas till att främja särskilt lösningar inom ny energiteknik bl.a. användningen av biogas inom trafiken, solel och lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

Genom riktlinjerna från budgetmanglingen främjas genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin, som regeringen godkände i november förra året. Vid sitt sammanträde den 31 augusti 2017 antecknade statsrådet för kännedom riksdagens skrivelse med anledning av strategin. De ståndpunkter som framförs i skrivelsen ska tas i beaktade vid det fortsatta arbetet för genomförande av strategin.

Ytterligare upplysningar:
Jyrki Peisa, bostads-, energi- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn 029 504 7277

Tillbaka till toppen