Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

EU-ministrarna diskuterar coronavirusepidemins konsekvenser för turismen

Arbets- och näringsministeriet
24.4.2020 9.19
Pressmeddelande

EU-ministrarna med ansvar för turism ska den 27 april 2020 hålla ett informellt videomöte för att diskutera coronavirusepidemins ekonomiska konsekvenser för turismen. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä.

Turismen är en av de sektorer som påverkas mest av epidemin. I EU står turismen för nästan tio procent av BNP. Den minskade turismen har också konsekvenser för många andra ekonomiska sektorer.

– Coronaviruskrisens inverkan på turistnäringen i medlemsländerna är mycket oroväckande. Särskilt har krisen drabbat de medlemsländer vars ekonomi och BNP är starkt beroende av den internationella turismen, säger minister Lintilä.

– I stället för lägesbilder och snabba stödåtgärder bör vi redan på EU-nivå börja diskutera långsiktiga stimulansåtgärder också i fråga om turismen. Diskussionen om samordnade stimulansåtgärder tar tid i anspråk och därför är det redan dags att inleda diskussionen, säger minister Lintilä.

Ministrarna ska utbyta tankar om situationen och diskutera kommande åtgärder. De diskuterar turism bland annat ur följande synvinklar:

  • Åtgärder som bidrar till turismen i EU-länderna och åtgärdernas tillräcklighet
  • EU:s åtgärder för att stötta turistnäringen

Det inofficiella mötet för ministrarna med ansvar för turism ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Kroatien.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012

Tillbaka till toppen