Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: Det behövs ännu fler kommunplatser

Arbets- och näringsministeriet
17.6.2016 12.05
Pressmeddelande

- Regeringen uppmuntrar kommunerna att ta emot flyktingar. Att de som har beviljats uppehållstillstånd snabbt kan flytta från förläggningarna till kommunerna ligger i allas intresse, eftersom det är just i kommunerna som integreringen sker, betonade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt öppningsanförande vid ett seminarium som ordnades av arbets- och näringsministeriet den 17 juni 2016.

Seminariet riktade sig till kommunerna och behandlade flytten till kommunerna och övergången till utbildning och arbetsliv för de som har beviljats uppehållstillstånd. Vid seminariet offentliggjordes ett informationspaket om flyktingmottagning som arbets- och näringsministeriet har sammanställt.

För närvarande har det ingåtts avtal om 4 000 kommunplatser. Uppskattningsvis 10 000 personer beviljas uppehållstillstånd, så det behövs ännu fler kommunplatser.

-Vi önskar att ni på förhand ingår avtal om mottagande med närings-, trafik- och miljöcentralerna. Då kan alla bättre förbereda sig på tjänsterna och det blir ett kontrollerat mottagande. Vi har utgått ifrån att de som har beviljats uppehållstillstånd placerar ut sig ganska jämnt runtom i Finland i de områden där de har inväntat sitt beslut.

Man måste också se möjligheterna i krisen

Att ta emot flyktingar är en ansvarsfull uppgift för en kommun. Om integreringen lyckas kan de nya kommuninvånarna dock bli en resurs för näringslivet, befolkningsunderlaget och den ekonomiska tillväxten.

- Det lönar sig att också se möjligheterna i flyktingkrisen. För att vi dock inte ska bygga upp utopistiska förväntningar är regeringen medveten om att integrationsarbetet inte till alla delar har gett önskat resultat, konstaterar minister Lindström.

Kommunerna erbjuds information som stöd för mottagandet

Det informationspaket om flyktingmottagning som offentliggjordes vid seminariet innehåller information om bl.a. mottagnings- och integrationstjänster, ersättningar från staten och kommunernas erfarenheter.

- I informationspaketet berättas kort och koncist vad mottagande av flyktingar i praktiken innebär på kommunnivå. Förhoppningsvis kan det vara till hjälp vid beredningen av era beslut, sa ministern.

Informationspaketet finns att läsa på arbets- och näringsministeriets webbplats tem.fi/informationspaketforkommuner. På ANM:s kompetenscenter för integration av invandrares webbplats integration.fi finns mer heltäckande information om integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen betjänar även kommunernas anställda.  

Ytterligare upplysningar:
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 8150
Tarja Rantala, utvecklingschef, ANM, tfn 029 504 7101
Maria Tiainen, projektkoordinator, ANM, tfn 029 504 7582 (informationspaketet)
Helena Torkko, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7695 (integration.fi och kompetenscentret)
 
Tillbaka till toppen