Hoppa till innehåll

Minister Lindström deltar i möte mellan de nordiska integrationsministrarna i Oslo

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2017 12.00
Pressmeddelande

De nordiska ministrarna med ansvar för integrationsfrågor träffas i Oslo den 26 september 2017. Ministrarna kommer i synnerhet att diskutera hur man kan främja sysselsättningen bland invandrare.

De nordiska länderna har många gemensamma utmaningar som gäller invandares integration och sysselsättning. Vägarna in på arbetsmarknaden är för långa och arbetslösheten hög, i synnerhet bland unga och kvinnor.

– På basis av undersökningar som gjorts vet vi att tidiga kontakter med arbetslivet märkbart förbättrar invandrarnas integration. För mina nordiska kolleger tänker jag berätta om bl.a. hur vi i Finland har infört mer arbetslivsfärdigheter och lärande på arbetsplats i integrationsutbildningen, säger arbetsminister Jari Lindström.

Vid mötet ämnar minister Lindström också dela med sig av de iakttagelser han gjorde när han bekantade sig med det integrationsfrämjande arbetet i Förenta staterna i våras.

– I Förenta staterna tog jag intryck av invandrarnas ansvar och egenmakt i sin integration. För en god integration behövs ett bra system, men också att invandrarna själva har en vilja att jobba och delta i samhällsbygget. Dessutom behövs en öppen dialog med invandrarorganisationerna, sammanfattar minister Lindström.

Utöver invandrarnas sysselsättning kommer ministrarna att diskutera hur olika bosättningsmodeller kan främja sysselsättningen bland flyktingar och invandrare och hur man samtidigt kan förhindra att invandrarna koncentreras till vissa områden.

Det inofficiella ministermötet har samband med det samarbetsprogram om integration av invandrare som Nordiska ministerrådet initierade våren 2016. Syftet med programmet är att underlätta utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan de nordiska länderna och att utvidga det gemensamma kunskapsunderlaget i frågor som gäller integration av invandrare.

Tidigare motsvarande möte ordnades under Finlands ordförandeperiod den 25 november 2016 i Köpenhamn.

Ytterligare upplysningar:

Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8254

Tillbaka till toppen