Hoppa till innehåll

Ministrarna bereder FN:s energitoppmöte i temagrupper under midsommarveckan – Lintilä deltar i temat teknik och innovationer den 22 juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 15.56
Pressmeddelande
Kuvassa ministeri Mika Lintilä

I samband med sin generalförsamling ordnar FN i New York en energidialog på hög nivå i september. Energin kommer för första gången att tas upp i FN på denna nivå efter 1981. Målet med mötet är att sporra medlemsländerna att nå klimatavtalet från Paris och målet om energi för hållbar utveckling under klimatmötet COP26 i Glasgow i november.

Mötet i september bereds vid fem tematiska ministerforum som hålls virtuellt den 21–25 juni. Finland deltar den 22 juni i forumet med temat ”Innovation, teknik och data”. Finland är en av dess ordförande. Näringsminister Mika Lintilä representerar Finland i rollen som ordförande och som drivkraft för den internationella debatten (Global Champions). 

– FN:s energidialog är ett unikt forum som sätter fart på världens klimatåtgärder. I Finland, liksom överallt annanstans, är återhämtningen en möjlighet att investera i rena energilösningar och digital ekonomi. Jag hoppas att vi med vårt beslutsamma exempel inspirerar resten av världen till ambitiösa och snabba förändringar inom energisektorn, där utsläppsminskningarna kan vara betydande, konstaterar minister Lintilä.

De övriga fyra forumen fokuserar på tillgång till energi (21.6), energiomställning (23.6), möjliggörande av målen för hållbar utveckling genom inkluderande, rättvisa energiöverföringar (24.6) samt finansierings- och investeringsfrågor (25.6). För varje forum publiceras en rapport med rekommendationer om konkreta åtgärder och för diskussion vid FN:s energimöte i september. FN använder dessa temaspecifika rapporter för att skapa en färdplan för att åstadkomma en omställning inom energisektorn. 

Forumen är inkluderande och sammanför medlemsstaternas ministrar och ledande experter samt företrädare för olika intressentgrupper, såsom företag, det civila samhället och ungdomar. Detta för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheterna att påskynda genomförandet av målen i SDG7 för hållbar utveckling och Parisavtalet på 2020-talet. Målet för SDG7 är att säkerställa en förmånlig, tillförlitlig, hållbar och modern energiförsörjning för alla.

Som ordförande uppmuntrar Finland temaforumet Innovationer och teknik

Temat innovation, teknik och data fokuserar tvärsektoriellt på främjande av energitillgången och energiomställningarna samt möjliggörande av målen för hållbar utveckling med hjälp av utvecklingsarbete och applikationer som hänför sig till kunskap, teknik, innovationer och forskning. 

– Jag är glad över att innovation, teknik och data är ett av fem teman i dialogen. Vi behöver rena och lokala innovativa tekniklösningar för att man på lika villkor ska kunna nå fram till ren energi runt om i världen. Dessa lösningar kan också stödja andra mål för hållbar utveckling och skapa nya affärsmöjligheter, konstaterar Lintilä.

Ett långsiktigt beslutsfattande och en stabil lagstiftningsmiljö är också viktiga för alla intressentgrupper när det gäller att främja omställningen mot klimatneutralitet. Inom energisektorn kan de politiska besluten sträcka sig flera årtionden framåt och investeringsbeslut fattas på lång sikt, påpekar Lintilä.

Temaforumets två timmar långa ministerandel inleds tisdagen den 22 juni kl. 16–18. Dess öppningsanföranden hålls förutom av minister Lintilä även av företrädare för Mauritius och Marocko. 

Utöver Lintilä och tjänstemän från arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet deltar också flera finländska talare i temaforumet. Anföranden hålls av Business Finland, arbets- och näringsministeriet, Outokumpu, VTT och Fingrid. I energiomställningsdelen för direktörerna talar Nokias ansvarsdirektör Karoliina Loikkanen.  

Beredningen av forumet utfördes i våras i tekniska sakkunniggrupper. I beredningen av temat Innovationer och teknik från Finland deltog Teknologiska forskningscentralen VTT. 

Vid forumets sidoevenemang (kl. 15–16 och 17.30-02 finsk tid) sprids innovationer, bästa praxis och erfarenheter från fältet. I dialogen ingår också en möjlighet att inleda nya frivilliga energiåtaganden för aktörerna (Energy Compacts).

Finland godkändes i maj 2021 som en Global Champions-stat som främjar förberedelserna inför FN:s energikonferens i september. Champions-staternas huvudsakliga uppgift är att leda det internationella påverkansarbetet i fråga om sitt eget tema samt att tillsammans med de andra pådrivande länderna vara värd för ministermötet. 

– På begäran av Europeiska kommissionen ansökte Finland om en roll som värd för temat Innovationer och teknik, eftersom vi är kända som föregångare när det gäller ren energiomställning och koldioxidsnålhet. Finland har också mycket att bidra med till diskussionen när det gäller att främja innovationer och ren teknik, motiverade minister Lintilä i våras.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7660
Anu Hassinen, utvecklingspolitisk rådgivare, utrikesministeriet, tfn 050 442 0536

Tillbaka till toppen