Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vägkarta: turismen ökar genom samarbete och innovation

Arbets- och näringsministeriet 16.1.2015 12.00
Pressmeddelande

Turismen i Finland har under de senaste åren ökat och internationaliserats snabbare än andra branscher. Den ökade tillväxten kräver att vi samarbetar och koncentrerar oss på våra styrkor. Kundernas krav har ökat. 

Så konstateras det i arbets- och näringsministeriets vägkarta för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Över 700 representanter för turistnäringarna och regionerna har deltagit i utarbetandet av vägkartan. Vägkartan publicerades på årets resemässa i Helsingfors Mässcentrum den 16 januari 2015.  

Under en landskapsturné under ledning av näringsminister Jan Vapaavuori utkristalliserades som förutsättning för tillväxt olika aktörers förmåga att tillsammans paketera och erbjuda upplevelser av hög kvalitet ? inspirerande helheter som överstiger kundens förväntningar. 

- Aktörerna inom turismen måste kunna samarbeta mera än nu och nätverka med varandra. Förutom att förena resurserna är det också väsentligt att välja spjutspetsar för förnyelse. De finländska tjänsterna skiljer sig till sin fördel från andra tjänster i den internationella konkurrensen, då vi särskilt satsar på turisttjänsternas kvalitet och individualitet, sade minister Vapaavuori.

Vägkartans mål främjas till en början genom sex projekt som stöder tillväxt och förnyelse under åren 2015?2018. Deras teman är bl.a. må bra-turism, havsskärgård och digitalisering av marknadsföring och försäljning.

Intäkterna från turismen har i flera år överstigit 13 miljarder euro och det är möjligt att de ökar till 20 miljarder euro före år 2025.  Turismklustret uppskattas sysselsätta 180 000 personer år 2025. 

"Tillsammans blir det mer - vägkarta för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015?2025" kan läsas (på finska) på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/matkailuntiekartta.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511
industrirådet Severi Keinälä, ANM, tfn 040 594 9944

Tillbaka till toppen