Reform av mineralstrategin

I slutet av 2023 inledde arbets- och näringsministeriet beredningen av den mineralstrategi som skrivits in i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering. Strategin avses bli klar före utgången av 2024. Målet är att skapa en gemensam syn på det finländska mineralklustrets situation, politiska mål och huvudlinjer. Det centrala syftet med arbetet är att främja framväxten av ett finländskt mineralkluster för att gynna den rena omställningen och Europas strategiska autonomi. I strategin strävar man dessutom efter att öka förädlingsvärdet för råmaterial inom gruvindustrin.

I arbetet med mineralstrategin granskas nuläget och utvecklingsmöjligheterna för det finländska mineralklustret samt tryggandet av industrins råvaruförsörjning. I synnerhet vill man skapa en gemensam syn på det finländska mineralklustrets situation, politiska mål, huvudlinjer och de åtgärder som behövs.

Instabiliteten i världen har avslöjat vårt ekonomiska och politiska beroende av råvaror. Tillgången på kritiska råvaror är också en flaskhals när man övergår från ett fossilt till ett rent energisystem. Samtidigt är det viktigt att stärka gruvbranschens hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Beredningen av strategin leds av en styrgrupp vars arbete stöds av ett sekretariat. Ordförande för styrgruppen är generaldirektören för Geologiska forskningscentralen Kimmo Tiilikainen. Finlands föregående mineralstrategi är från 2010.

Finlands mineralstrategi 2010 | Geologiska forskningscentralen

Möte för intressentgrupper 11.4.2024 (på finska): Mineraalistrategian valmistelun eteneminen

Mer information:
Jyrki Alkio tfn 0295 047 103
Teo Kangaspunta tfn 0295 047 325
Sari Tasa tfn 0295 048 242

[email protected]