Hyppää sisältöön

Lakiluonnos energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2021 9.47
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistueksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 5.8.2021 vastaamalla osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön.

Pääministeri Marinin hallitus on sopinut sähköistämistuen käyttöönotosta Suomessa. Tuki valmistellaan vuosille 2021–25 päivitettyjen päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti. Maksettavan tuen suuruus määräytyisi muun muassa päästöoikeuden hinnan sekä toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon määrän perusteella.

Lain tavoitteena on korvata päästökaupasta aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille. Tuki kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja huomioi kustannuskilpailukyvyn. Tuen käytölle asetettaisiin ehtoja, joita tukea saavan toiminnanharjoittajan tulisi noudattaa. Esimerkiksi 50% tuen suuruudesta tulisi käyttää vähähiilisyyttä edistäviin kehittämishankkeisiin. 

– Sähköistymisen tuen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä vähähiilisyyteen ja turvata teollisuuden kilpailukykyä. Uudistuvan teollisuuden strategiassa on asetettu Suomelle tavoite olla maailman kilpailukykyisin toimintaympäristö hiilineutraaliuteen tähtäävälle teollisuudelle. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan sekä kannusteita että kustannuskilpailukyvystä huolehtimista, elinkeinoministeri Mika Lintilä painottaa. 

Hallitus päätti sähköistymisen tuen päälinjoista kevään puoliväliriihessä. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021.

EU:n päästökauppadirektiivin mukaan välillisiä kustannuksia korvattava kansallisia toimin

EU:n päästökauppajärjestelmä aiheuttaa välillisiä kustannuksia, kun päästökaupan kustannus siirtyy kulutetun sähkön hintaan. Näitä kustannuksia tulisi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY mukaisesti korvata kansallisesti käyttöön otettavien taloudellisten toimenpiteiden kautta. 

Tämä kustannus on erityisen merkittävä paljon sähköä käyttävillä, vienti-intensiivisillä teollisuuden aloilla ja on mahdollista, että näillä toimialoilla kustannukset aiheuttavat hiilivuotoa, eli globaalien ilmastopäästöjen lisääntymistä, kun tuotantoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, missä vastaavia kustannuksia aiheuttavaa sääntelyä ei ole. 

Tuettavien toimialojen joukossa on esimerkiksi raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus, paperin, kartongin ja pahvin valmistus, massan valmistus sekä jalostettujen öljytuotteiden valmistus.

Lisätiedot verkossa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=91807514-e375-40dc-9ebc-83f62a3d0d51

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140 (2-15.7.)
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, TEM, puh. 029 504 7303, (27.-5.8.)

 
Sivun alkuun