Ydinturvallisuustutkimus kartuttaa suomalaista osaamista

Ydinenergiatutkimusta tekevät tutkimuslaitokset, yliopistot ja ydinenergiaa käyttävät voimayhtiöt. Karkeasti ottaen ydinturvallisuustutkimuksen voi jakaa voimalaitosten ydinturvallisuustutkimukseen ja ydinjätehuollon tutkimukseen.

Vuonna 2015 käynnistyivät Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2018 ja Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2018. Molemmissa tutkimusohjelmissa tutkimuskausi kestää vuoden 2018 loppuun. Tutkimusohjelmien tavoitteena on paitsi tuottaa tieteellisiä ja teknisiä tuloksia myös varmistaa suomalaisen osaamisen säilyminen ja kehittyminen.

Ohjelmat ovat jatkoa SAFIR2014- ja KYT2014-tutkimusohjelmille. Tutkimushankkeiden hakumenettelyistä löydät tietoa oheisista linkeistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hakumenettelystä.

Suomalaiset toimijat osallistuvat laajalla rintamalla kansainväliseen ydinturvallisuustutkimukseen. Tutkimukseen osallistutaan seuraavien ohjelmien ja järjestöjen puitteissa: Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelmat (sekä fissio- että fuusiotutkimusta), pohjoismainen turvallisuustutkimusohjelma NKS, teollistuneiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n ydinenergiajärjestö Nuclear Energy Agency (NEA) ja YK-perheeseen kuuluvan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Lisätietoja: Jorma Aurela ja Linda Kumpula