Tietosuoja

Tältä sivulta löydät tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla. Katso myös sivut Tietosuoja uutiskirjeissä sekä Tietosuoja tapahtumissa. 

Tietosuojaselosteet-sivulta löydät tietosuoja-asetuksen mukaiset uudet tietosuojaselosteet.

Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalveluja koskevat selosteet ja tietopyyntöohjeet löydät te-palvelut.fi:stä.

Henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston yhteisissä järjestelmissä löydät tietoa valtioneuvoston tietosuoja-sivulta.

Tietosuojavastaava

Krista Turunen
Puh. vaihde 0295 16001
tietosuojavastaava(at)tem.fi

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh. vaihde 0295 16001
kirjaamo(at)tem.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

Ministeriön verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa rekisteröidyiltä käyttäjiltä pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi. Ei-rekisteröityneiltä pyydetään vain nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä. Palautelomakkeessa pyydetään sähköpostiosoite. Halutessaan palautteen antaja voi antaa myös nimensä. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta.

Tallennetut henkilötiedot

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

1. Oikeus tarkistaa omat tiedot

Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta, kirjaamo(at)tem.fi

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi

2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

3. Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

4.Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön

Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.