Tietosuoja

Tietosuojan toteutuminen on tärkeää kaikessa työ- ja elinkeinoministeriön toiminnassa. Tällä sivustolla kerromme, mitä tietoja keräämme sinusta eri palveluissamme, mihin käsittely missäkin tapauksessa perustuu ja miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi.

Käsittelemme henkilötietojasi vain perustellusta syystä, esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai omalla suostumuksellasi.

Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalveluja koskevat selosteet ja tietopyyntöohjeet löydät te-palvelujen verkkosivuilta.

Oikeutesi tietosuojaan liittyen

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tietosuojasivuillamme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme.

Sinulla on:

  1. Oikeus saada pääsy omiin tietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
    Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseksi
  2. Oikeus tietojesi oikaisemiseen tai täydentämiseen: Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. 
  3. Oikeus rajoittaa käsittelyämme: Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
  4. Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  5. Oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus tai kantelu. Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle osoitteessa tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo: kirjaamo.tem(at)gov.fi
puh. 0295 16001

Lisätietoja:

Mikäli sinulla jäi kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä työ- ja elinkeinoministeriössä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi.