Ajankohtaisia hankkeita

Löydät osiosta ministeriössä meneillään olevien hankkeiden omia sivustoja.

Kaikki TEMin käynnissä olevat hankkeet

 • TE-palvelut 2024-uudistus »

  TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle 1.1.2025 lähtien. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

 • Työllisyyden kuntakokeilut »

  Työllisyyden kuntakokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

 • Suomen kestävän kasvun ohjelma »

  Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

 • Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu »

  Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilussa selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen.

 • Luvat ja valvonta -hanke »

  Hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Samalla tehostetaan ja yhteensovitetaan viranomaistoimintaa ja -prosesseja.

 • Meriteollisuuden kehittämisohjelma »

  Hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen, tuottava ja laajapohjainen suomalainen meriteollisuus.

 • Kansallinen TKI-tiekartta »

  Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. TKI-tiekartan tavoitteena on, että Suomi pysyy uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa.

 • Terveysalan kasvustrategia »

  Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.

 • Liikennealan kestävän kasvun ohjelma »

  Kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua.