Ajankohtaisia hankkeita

Löydät osiosta ministeriössä meneillään olevien hankkeiden omia sivustoja.

Kaikki TEMin käynnissä olevat hankkeet

 • Hallituksen työmarkkinauudistukset »

  Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti hyödyntäen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöjen osaamista.

 • Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet »

  Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

 • TE-palvelut 2024-uudistus »

  TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle 1.1.2025 lähtien. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

 • Työllisyyden kuntakokeilut »

  Työllisyyden kuntakokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

 • Vähähiilisyystiekartat »

  Vuonna 2020 laaditut toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat päivitetään Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Tiekartat viitoittavat tietä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

 • Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotinen suunnitelma »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat hallitusohjelman mukaista monivuotista suunnitelmaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytöstä ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista.

 • Valtion uusi pääomasijoitusyhtiö »

  Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa sovittiin, että valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan yhdistämällä Business Finland Venture Capital Oy, Ilmastorahasto Oy ja Oppiva Invest Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistukseen.

 • Suomen kestävän kasvun ohjelma »

  Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

 • Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu »

  Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilussa selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen.

 • Luvat ja valvonta -hanke »

  Hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Samalla tehostetaan ja yhteensovitetaan viranomaistoimintaa ja -prosesseja.

 • Meriteollisuuden kehittämisohjelma »

  Hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen, tuottava ja laajapohjainen suomalainen meriteollisuus.

 • Terveysalan kasvustrategia »

  Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.