Fennovoiman rakentamislupa käsitellään vuonna 2021

Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke on edennyt rakentamislupavaiheeseen. Valtioneuvoston käsittelyssä rakentamislupapäätöksen arvioidaan olevan aikaisintaan vuonna 2021.

Ennen rakentamislupaa yrityksen on esitettävä suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Hankkeesta vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti Fennovoiman oli kesäkuun 2016 loppuun mennessä esitettävä joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa tai ympäristövaikutusten arviointiohjelma oman käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen osalta. Fennovoima aloitti YVA-prosessin, jonka ohjelmavaihe päättyi TEM:n lausuntoon 16.12.2016.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain mukaisesti. Arvioitavana ovat erityisesti ydinturvallisuus sekä laitoksen turvallinen rakentaminen ja käyttö. Samaan aikaan Säteilyturvakeskus arvioi laitoksen teknisen turvallisuuden.

TEM käynnisti lakisääteisen lausuntokierroksen rakentamislupahakemuksesta syksyllä 2015. Päätöksen rakentamisluvasta tekee valtioneuvosto.

Voimalan sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä ja kyseessä on painevesireaktori, joka on sähköteholtaan noin 1 200 megawattia.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Muualla verkossa