Fennovoiman rakentamisluvan käsittelyajaksi ennakoidaan vuotta 2021

Kuva Pyhäjoelta Fennovoiman rakennustyömaalta

Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke on edennyt rakentamislupavaiheeseen. Yhtiö arvioi, että valtioneuvosto käsittelee rakentamislupapäätöksen vuonna 2021. 

Ennen rakentamislupaa yrityksen on esitettävä suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Hankkeesta vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti Fennovoima aloitti YVA-menettelyn omasta käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeesta. YVA:n ohjelmavaihe päättyi TEM:n lausuntoon joulukuussa 2016. Lisäksi Fennovoimalla on yhteistyösopimus Posiva Solutions Oy:n kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisujen selvittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain mukaisesti. Säteilyturvakeskus arvioi laitoksen ydinturvallisuuden.

TEM käynnisti lakisääteisen lausuntokierroksen rakentamislupahakemuksesta syksyllä 2015. TEM tulee päivittämään lausuntokierroksen ennen kuin valtioneuvosto päättää rakentamisluvasta. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy Fennovoiman verkkosivuilta.
 

Lisätietoja: Jorma Aurela

Muualla verkossa