Fennovoiman hanke on rakentamislupavaiheessa

Kuva Pyhäjoelta Fennovoiman rakennustyömaalta

Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke on edennyt rakentamislupavaiheeseen. 

Ennen rakentamislupaa yrityksen on esitettävä suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Hankkeesta vuonna 2010 tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti Fennovoima aloitti YVA-menettelyn omasta käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeesta. YVA:n ohjelmavaihe päättyi TEM:n lausuntoon joulukuussa 2016. Lisäksi Fennovoimalla on yhteistyösopimus Posiva Solutions Oy:n kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisujen selvittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain mukaisesti. Säteilyturvakeskus arvioi laitoksen ydinturvallisuuden.

TEM käynnisti lakisääteisen lausuntokierroksen rakentamislupahakemuksesta syksyllä 2015. TEM päivittää lausuntokierroksen ennen kuin valtioneuvosto päättää rakentamisluvasta. Rakentamislupahakemus tullaan käsittelemään valtioneuvostossa lausuntokierroksen valmistuttua edellyttäen, että Säteilyturvakeskus on antanut hakemuksesta puoltavan turvallisuusarvion. Rakentamislupahakemukseen liittyvät asiakirjat löytyvät täältä.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Fennovoiman verkkosivuilta.
 

Lisätietoja: Jaakko Louvanto

Muualla verkossa