TE-palvelut 2024 -uudistus

#TEPALVELUT2024

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. 

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Miksi TE-palvelut siirretään kunnille?

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

Hallitus valmistelee myös useita muita työnhakijoiden palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Positiivinen työllisyysvaikutus syntyy näiden uudistusten yhteisvaikutuksesta.

Mitä uudistus merkitsee TE-palvelujen henkilö- ja yritysasiakkaille, kunnille ja koko yhteiskunnalle? Entä TE-palvelujen henkilöstölle? Tutustu esitykseen, jossa kiteytämme hyödyt eri osapuolille.

Lue hallituksen työllisyysuudistuksista työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaisista hankkeista.

Videolla ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman vastaa ydinkysymyksiin uudistuksesta.

 

TE-palvelujen uudistuksen sisältö ja aikataulu

Uudistus koostuu seuraavista teemoista:

  • Kuntien järjestämisvastuu 
  • Kannustavan rahoituksen elementit
  • Siirtyvät palvelut 
  • Valtion tehtävät ja ohjaus 
  • Tietojärjestelmät 
  • Henkilöstö ja muutosjohtaminen

TE-palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on tehnyt linjauksia valmistelun edetessä.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Toimeenpanoa valmistellaan alueilla

Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta ja valtakunnallisella toimeenpano-ohjelmalla tuetaan kuntia uudistuksen toimeenpanossa. Toimeenpano-ohjelmaa työstää parhaillaan laaja valmisteluverkosto, jossa ovat kaikki uudistuksen keskeiset toimijat ja sidosryhmät sekä henkilöstön edustajat. 

Valmistelua ohjaava tavoite on hallittu siirtymä, mikä tarkoittaa, että kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiina, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025.

Lisätietoja: Tanja Ståhlberg

Ajankohtaista