Energiamarkkinariitalautakunnan yhteystiedot

Energiamarkkinariitalautakunnan postiosoite on: 

    Energiamarkkinariitalautakunta
    c/o Työ- ja elinkeinoministeriö
    PL 32
    00023 Valtioneuvosto

Asian vireille saattaminen: energiamarkkinariitalautakunta(at)gov.fi