Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit

Avoin haku eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjestää 18.11.2020-15.1.2021 haun, jossa valitaan Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti esivalituille ehdokkaille. Eurooppalaisen haun alustava aikataulu on 28.1.-27.4.2021.

Open call for the European Digital Innovation Hubs in Finland   
Sähköisen allekirjoituksen kansilehti    
EDIH proposal confirmation form  

Uudessa avoimessa LinkedIn-ryhmässä EDIH-hakuvalmistelut voi jakaa tietoa, etsiä kumppaneita ja puuttuvaa osaamista sekä rakentaa parempia EDIH-konsortioita ja -hakemuksia. 

Kehotamme kaikkia, jotka aikovat jättää hakemuksen, antamaan tästä tiedon ohjeiden mukaisesti viimeistään perjantaina 27.11. Kaikki ohjeiden mukaan tietonsa jättäneet ilmoitetaan komission virtuaaliseen EDIH-verkottumistapahtumaan (alustavasti 14.-15.1.2021). Tiedon antaminen ei velvoita mihinkään haun osalta. Tietoa käytetään vain tapahtumailmoittautumiseen.

Ennen hakua

TEM toteutti kesä-elokuussa 2020 aiekyselyn toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä. Aiekyselyn tulosten perusteella tärkeiden teemojen ja sektoreiden joukosta, jotka voivat olla myös EDIH:ien erikoistumisaloja, tunnistettiin kaksi, joista järjestettiin työpajat haun avaamisen alla. Nämä teemat ovat terveys ja hyvinvointi sekä valmistava teollisuus. Työpajojen tarkoituksena oli jakaa tietoa toimijoiden kesken, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä, auttaa tunnistamaan suunnitelmien päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia sekä tukea suunnitelmien kehittämistä, tarvittaessa myös yhdessä.

Terveys ja hyvinvointi -työpaja    

Terveys ja hyvinvointi -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty

Valmistava teollisuus -työpaja   

Valmistava teollisuus -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty

Komission EDIH-sivu sisältää useita hyödyllisiä ja ajantasaisia dokumentteja.

Tiedote: Innovaatiohubit edistävät digitaalisuutta EU:ssa - Suomen ehdokkaat nyt haussa

Lisätietoja: Lasse Laitinen, Petri Räsänen