Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit

Mies älylasit päässä


Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

Suomen EDIH-ehdokkaat

Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi ovat:

  • FAIR – Finnish AI Region (vastuutaho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
  • SIX Manufacturing EDIH (Tuotekehitys Oy Tamlink)
  • Location Innovation Hub (LIH) (Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI)
  • 5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
  • WellLake EDIH (Business Jyväskylä)
  • HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
  • Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
  • Arctic-EDIH (Oulun yliopisto)

Tiedote valinnoista

Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti esivalituille ehdokkaille. EU-haku on auki vähintään 10 viikkoa, mutta sen avautumisajankohtaa ei vielä tiedetä. Asetus Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta astui voimaan 11.5.2021.

Avoimessa LinkedIn-ryhmässä EDIH-hakuvalmistelut on voinut jakaa tietoa, etsiä kumppaneita ja puuttuvaa osaamista sekä rakentaa parempia EDIH-konsortioita ja -hakemuksia. 

Kansallinen haku

TEM järjesti 18.11.2020-15.1.2021 haun, jossa valittiin Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi.

Hakuun tuli 10 hakemusta. Riippumaton paneeli arvioi hakemukset. Haussa ilmoitettu tavoite oli ilmoittaa Suomesta eurooppalaiseen rajattuun hakuun 6-8 ehdokasta. 

Open call for the European Digital Innovation Hubs in Finland
Sähköisen allekirjoituksen kansilehti    
EDIH proposal confirmation form  
Questions and answers on Finland’s EDIH call 

26.-27.1.2021 komissio partnereineen järjesti virtuaalisen EDIH-tapahtuman ”Gearing Up towards European Digital Innovation Hubs”. TEM sai pyytämänsä etukäteistiedon Suomesta 14 EDIH-hakemusvalmistelusta. Niiden edustajilla oli mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Ennen hakua

TEM toteutti kesä-elokuussa 2020 aiekyselyn toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä. Aiekyselyn tulosten perusteella tärkeiden teemojen ja sektoreiden joukosta, jotka voivat olla myös EDIH:ien erikoistumisaloja, tunnistettiin kaksi, joista järjestettiin työpajat haun avaamisen alla. Nämä teemat ovat terveys ja hyvinvointi sekä valmistava teollisuus. Työpajojen tarkoituksena oli jakaa tietoa toimijoiden kesken, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä, auttaa tunnistamaan suunnitelmien päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia sekä tukea suunnitelmien kehittämistä, tarvittaessa myös yhdessä.

Terveys ja hyvinvointi -työpaja    
Terveys ja hyvinvointi -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty
Valmistava teollisuus -työpaja   
Valmistava teollisuus -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty
Komission EDIH-sivu sisältää useita hyödyllisiä ja ajantasaisia dokumentteja.
Tiedote: Innovaatiohubit edistävät digitaalisuutta EU:ssa - Suomen ehdokkaat nyt haussa

Lisätietoja: Lasse Laitinen, Olli Voutilainen