Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti 18.11.2020-15.1.2021 haun, jossa valitaan Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi (European Digital Innovation Hubs, EDIH). 

Hakuun tuli 10 hakemusta. Riippumaton paneeli arvioi hakemukset. Haussa ilmoitettu tavoite oli ilmoittaa Suomesta eurooppalaiseen rajattuun hakuun 6-8 ehdokasta. Tämä määrä päätetään samassa yhteydessä Suomen ehdokkaiden kanssa. Ne päättää elinkeinoministeri paneelin esityksen pohjalta. Suomen ehdokkaat julkaistaan maanantaina 1.3. klo 14.00.

Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti esivalituille ehdokkaille. Eurooppalainen haku aukeaa maaliskuussa, ja on auki vähintään 10 viikkoa.

Avoimessa LinkedIn-ryhmässä EDIH-hakuvalmistelut on voinut jakaa tietoa, etsiä kumppaneita ja puuttuvaa osaamista sekä rakentaa parempia EDIH-konsortioita ja -hakemuksia. 

Kansallinen haku

Open call for the European Digital Innovation Hubs in Finland
Sähköisen allekirjoituksen kansilehti    
EDIH proposal confirmation form  
Questions and answers on Finland’s EDIH call 

26.-27.1.2021 komissio partnereineen järjesti virtuaalisen EDIH-tapahtuman ”Gearing Up towards European Digital Innovation Hubs”. TEM sai pyytämänsä etukäteistiedon Suomesta 14 EDIH-hakemusvalmistelusta. Niiden edustajilla oli mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Ennen hakua

TEM toteutti kesä-elokuussa 2020 aiekyselyn toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä. Aiekyselyn tulosten perusteella tärkeiden teemojen ja sektoreiden joukosta, jotka voivat olla myös EDIH:ien erikoistumisaloja, tunnistettiin kaksi, joista järjestettiin työpajat haun avaamisen alla. Nämä teemat ovat terveys ja hyvinvointi sekä valmistava teollisuus. Työpajojen tarkoituksena oli jakaa tietoa toimijoiden kesken, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä, auttaa tunnistamaan suunnitelmien päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia sekä tukea suunnitelmien kehittämistä, tarvittaessa myös yhdessä.

Terveys ja hyvinvointi -työpaja    

Terveys ja hyvinvointi -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty

Valmistava teollisuus -työpaja   

Valmistava teollisuus -työpajan esitys - hakuaikataulu esityksessä päivitetty

Komission EDIH-sivu sisältää useita hyödyllisiä ja ajantasaisia dokumentteja.

Tiedote: Innovaatiohubit edistävät digitaalisuutta EU:ssa - Suomen ehdokkaat nyt haussa

Lisätietoja: Lasse Laitinen, Petri Räsänen